Wycieczka do Geoparku

W piękny piątkowy poranek – 26 lutego 2016 roku – uczniowie klas III, IV i V udali sie na zajęcia terenowe do Geoparku w Kielcach. Tematyka zajęć związana była z krajobrazem gór niskich na przykładzie Gór Świętokrzyskich i ze skałami jakie występują na Ziemi i w naszym rejonie. Jadąc autokarem do Kielc mogliśmy podziwiać pasma

Czytaj dalej

Wyprawa na cmentarz Żydowski – Kirkut

25 lutego klasa IV w ramach zajęć z „Wychowania do Patriotyzmu”- innowacji pedagogicznej wraz ze swoim opiekunem,  wybrali się na cmentarz Żydowski- Kirkut. Uczniowie doświadczyli żywej lekcji historii, poznając dzieje mniejszości żydowskiej z  Ostrowca św. i okolicznych terenów. Zapoznali się również z  tradycjami  i obrzędami towarzyszące podczas  pochówku zmarłego Żyda. Najciekawszym elementem wyjścia była możliwość zobaczenia z bliska

Czytaj dalej

Konkurs ortograficzny

W czwartek 25 lutego w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbył się konkurs ortograficzny z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Miał on formę dyktanda. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 5-6 szkół podstawowych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego. Z naszej szkoły udział w konkursie wzięły uczennice klasy piątej – Monika Lesicka, Natalia Szymczyk, Zofia Kowalska i

Czytaj dalej

Zbieramy nakrętki dla Jasia :)

Zapraszamy serdecznie do włączenia się w akcję:) Nakrętki można składać w budynku Katolickiego Zespołu Edukacyjnego ul.Grabowiecka 15 🙂  Dobrowolną ofiarę, można przekazać również na konto fundacji z dopiskiem „Jaś” . Nr rachunku bankowego: BANK PEKAO SA 95-1240-5035-1111-0010-6509-1718

Czytaj dalej

Makulatura dla Przemka

Zapraszamy serdecznie do włączenia się w akcję 🙂 Makulaturę można składać w budynku Katolickiego Zespołu Edukacyjnego ul.Grabowiecka 15 🙂 Dobrowolną ofiarę, można przekazać również na konto fundacji z dopiskiem „Przemek” . Nr rachunku bankowego: BANK PEKAO SA 95-1240-5035-1111-0010-6509-1718

Czytaj dalej

Przypominajka :)

Przypominamy, że do 29 lutego trwa akcja tworzenia książek o dowolnej tematyce w ramach projektu MALI UCZNIOWIE IDĄ DO SZKOŁY. Każdy uczeń może stworzyć dowolną książkę –krótką opowieść przygodową, bajkę, opowiadanie, tomik poezji czy też komiks. Rodzaj literatury, jak i technika wykonania są dowolne. Książki mogą być wzbogacone ilustracjami, zdjęciami, rysunkami. Do wykonania takich książek

Czytaj dalej

Program profilaktyczny „Nie pal przy mnie proszę”.

W naszej szkole realizowany jest program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”, który jest adresowany dla uczniów klas I – III oraz ich rodziców. Jest on kontynuacją ubiegłorocznego programu „Nie pal przy mnie, proszę”. Realizujemy również program „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów klasy IV i V. Celem  wyżej wymienionych programów jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne

Czytaj dalej

XXV Rajd Zimowy Szlakiem Powstania Styczniowego – Tarłów 2016

Za czyn dla kraju nagrody nie trzeba, Gdy duch powstańca w zaświaty odleci, Skreślcie nad grobem przepustkę do nieba: „Rok tysiąc osiemset sześćdziesiąty trzeci”.                                    Walenty Czerkawski Uczestnicy rajdu: Zosia Świstak, Wojtek Pacholczak, Mateusz Rogula, Claudio Aparo, Hubert Kucharczyk i Cyprian Bańda pod opieką Eweliny Świstak i Anety Tokarskiej Wojtasik. 20 lutego 2016 roku w wyjątkowo,

Czytaj dalej

„Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”

W naszej szkole realizowany jest  projekt „Zdrowo żyjesz – wygrywasz. Edukacja onkologiczna w szkole”, który jest kontynuacją ubiegłorocznego programu, dzięki któremu szkoła otrzymała tytuł  „Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”  potwierdzony stosownym certyfikatem. Jest to program działań mający na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród uczniów w oparciu o zasady prewencji pierwotnej nowotworów zawarte

Czytaj dalej

Pomagamy spełnić marzenie Julki !!!

Uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w pisanie kartek urodzinowych dla chorej Julki Frącek. Dziewczynka ma 8 lat i pochodzi z Elbląga. Julka urodziła się z zespołem Downa. Potem okazało się, że choruje także na zespół Westa (padaczka lekooporna). Do tego dołączyła ostra białaczka. Julka urodziła się 27 lutego i marzy o tym, by otrzymać jak

Czytaj dalej