Ogólne

Wizyta Duszpasterska 2018

Dnia 11.01.2018 r. w naszej szkole miała miejsce Wizyta Duszpasterska ks. Pawła Nowakowskiego. Rozpoczęła się ona od wspólnego spotkania uczniów klas I-III na łączniku szkolnym, zaśpiewaniu kolęd i wspólnej modlitwy. Następnie ksiądz Paweł poświęcił wszystkie pomieszczenia szkoły.

Czytaj dalej

Projekt zimowy AIESEC

We wrześniu w naszej szkole ruszył pilotażowy projekt wprowadzania metody CLIL na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej w klasie I a. Wychowawczyni klasy, p. Marta Skrok, wprowadza wyrażenia i zdania w języku angielskim na edukacji matematycznej, przyrodniczej, czy polonistycznej. Pani Agnieszka Rożek śpiewa z pierwszakami piosenki, a p. Jolanta Sitarska wydaje po angielsku polecenia na lekcji wychowania

Czytaj dalej

Ćwiczenia z piłeczką pingpongową

Podczas zajęć z piłeczką pingpongową dzieci ćwiczą swoją sprawność poruszania się, reagowania na zamierzenia swojego przeciwnika oraz spostrzegawczość i wytrzymałość. Dla niektórych to prawie sport ekstremalny. Kandydaci na światowej sławy tenisistów ćwiczą podbijanie piłeczki na rakietce, odbijanie piłeczki w parach, obroty rakietki w dłoni. W przeniknięciu zamiarów przeciwnika pomagają takie ćwiczenia jak: odbijanie piłeczki o

Czytaj dalej

Orszak Trzech Króli

06.01. 2018 r. o godzinie 1300 wzięliśmy udział w V ostrowieckim Orszaku Trzech Króli na rynek naszego miasta. Poprzedziła go Eucharystia w kościele Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej oraz „Jasełka”, w których do żłóbka wędrowali święci zanosząc Dzieciątku Jezus intencje naszej Ojczyzny, społeczności miejskiej, naszej rodziny parafialnej i każdego z nas. Przy pięknej pogodzie i śpiewie

Czytaj dalej

Spotkanie opłatkowe na os. Słonecznym

22 grudnia 2017 roku w naszej Szkole odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli: Siostra Dyrektor Zofia Kuska, nauczyciele i uczniowie klas IV-VII. Wszystkim, którzy łamiąc się opłatkiem składali sobie serdeczne życzenia, udzielił się świąteczny nastrój nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia- serdecznościom i ciepłym słowom nie było końca.  

Czytaj dalej

Wizyta w Domu Dziecka

W czwartek 21.12.2017 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły odwiedzili Dom Dziecka w Denkowie. Podczas wizyty dzieci przekazały słodycze zebrane we czasie akcji charytatywnej „Słodki upominek” zorganizowanej  przez uczniów. Mamy nadzieję, że upominek sprawił przyjemność małym wychowankom tej placówki.

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w Orszaku Trzech Króli

ORSZAK TRZECH KRÓLI 6 stycznia o godz. 13.00 wyruszy z kościoła Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej na Rynek  Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólno-miejskich jasełkach Bożonarodzeniowych. Podczas tegorocznego Orszaku wolontariusze będą zbierać słodycze i środki czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie.  

Czytaj dalej

Życzenia Świąteczne!

Pan Jezus narodził się ponad dwa tysiące lat temu. Ciągle jednak rodzi się w naszych sercach, gdy zauważamy człowieka, który potrzebuje miłości i opieki. Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci! Niech Pan na nowo NARODZI się w Waszych sercach, niech wypełni je swoim pokojem, niech przepełni miłością, niech zabierze wszelki smutek, lęk, niepokój, a na to

Czytaj dalej

Tutoring…

Tu­to­ring to me­to­da edu­ka­cji sper­so­na­li­zo­wa­nej, któ­rej ce­lem jest wspie­ranie ucznia w roz­wo­ju zgod­nym z je­go ta­len­ta­mi, za­in­te­re­so­wa­nia­mi i moż­li­wo­ścia­mi, jest to proces, w trakcie którego, poprzez kontakt i relacje z tutorem, uczeń  rozwija swoje skrzydła…

Czytaj dalej

Wolontariusz Andres

Od 4 grudnia  w Katolickim Zespole Edukacyjnym gościliśmy sympatycznego Kolumbijczyk Andrea Vera, który prowadził  zajęcia w formie wolontariatu. Uczniowie przywitali młodego wolontariusz  z wielkim entuzjazmem a jego zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie ze względu na egzotykę tak odległego kraju jak Kolumbia. Andres przeprowadził  szereg lekcji kulturowych dotyczących jego rodzinnego kraju. Zajęcia były prowadzone w języku angielskim

Czytaj dalej