Harmonogram dodatkowych zajęć psychologiczno – pedagogicznych – II kwartał 2019 r. gr.1-5