Historia szkoły

klasaOd 1955 r. w budynku Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej oraz sąsiadującego z nią Przedszkola znajdował się prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla chłopców. Działalność tego ośrodka ustała z dniem 31 sierpnia 2011 r. Koniec roku szkolnego był dniem, w którym Siostry pożegnały się ze swoimi wychowankami, obdarzając ich darami materialnymi, ciepłym słowem oraz zapewnieniem o pamięci i modlitwie.

W związku z zaistniałą sytuacją Zgromadzenie Sióstr, dostrzegając inną wielką potrzebę lokalnego środowiska, powołało do istnienia od 1 września 2009 r. Przedszkole nr 1 Sióstr Rodziny Maryi, placówkę publiczną ze specyfiką wychowania chrześcijańskiego. Przedszkole zaczęło i cieszy się nadal wielkim zainteresowaniem rodziców, którzy w trosce o dalszą edukację dzieci podsuwali pomysły utworzenia przez Siostry szkoły podstawowej, w której dzieci miałyby możliwość kontynuowania nauki i wychowania chrześcijańskiego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin i mając ku temu odpowiednią bazę materialną, jak również wykwalifikowanych nauczycieli Zgromadzenie Sióstr podjęło to zadanie.
1 września 2011 r. był dniem, który przeszedł do historii jako pierwszy dzień działalności Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Abp Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 13 września 2011 r. odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył bp. Krzysztof Nitkiewicz. W homilii Ks. Biskup podkreślał wartość i szczególną rolę szkół katolickich dla społeczeństwa oraz konieczność angażowania się w życie środowiska lokalnego oraz dawania chrześcijańskiego świadectwa. Po Mszy św. Biskup poświęcił szkołę i przedszkole. Uroczystość odbiła się szerokim echem w lokalnej prasie i telewizji.

Naukę w szkole rozpoczęło ośmioro dzieci. Z roku na rok przybywa chętnych chcących podjąć naukę w naszej szkole. Rok szkolny 2015/2016 rozpoczęło 136 uczniów – o 65 więcej niż w roku szkolnym 2014/2015. Za każde dziecko w naszej Wspólnocie Szkolnej – Bogu niech będą dzięki!