DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
  • 0 komentarzy

W przeddzień Dnia Świętości Życia wspólnie z cała społecznością szkolna pochyliliśmy się nad zagadnieniem dotyczącym wartości ŻYCIA. Uczniowie klas V-VI wraz z chórem szkolnym zaprezentowali krótki montaż słowno-muzyczny. Jego celem było ukazanie piękna i dobra ludzkiego życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Uczniowie wcielając się w role aktorów w zabawny sposób przybliżyli nam te treści. Inscenizacja pt. „Jest życie” zakończyła się modlitwa w intencji każdego poczętego życia.

 

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: Tomasz Nowak