Erasmus+
  • 0 komentarzy

Nasza placówka uczestniczyła w wielu projektach związanych z rozwojem umiejętności językowych i informatycznych naszych uczniów i kadry pedagogicznej. Zdecydowaliśmy się również spróbować swoich sił w wystartowaniu do konkursu projektów Programu Erasmus+ Akcji 1 „Mobilność kadry”. W lipcu 2020 roku dostaliśmy informację, że nasz wniosek został zaakceptowany do realizacji. Nasze działania skupione będą na podnoszeniu kwalifikacji naszej kadry pedagogicznej w obszarze posługiwania się językiem angielskim, technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz metodą CLIL. Będziemy również zapoznawali się z hiszpańskim i szwedzkim systemem edukacji.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: admin