„Gramy dla Niepodległej”
  • 0 komentarzy
             Reprezentanci klas VI i VII (najlepsi z naszego konkursu szkolnego „Ku Niepodległej”) uczestniczyli w środę 21.11.
w dużym konkursie/quizie historycznym „Gramy dla Niepodległej” zorganizowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek. Udział wzięło niemal 80 zespołów z całego województwa czyli około 300 dzieci z klas VI-VIII. Nasi ósmoklasiści musieli zostać na egzaminie próbnym, więc wybraliśmy się w tylko z dwiema drużynami, pod opieką p. Grzegorza Nowaka. Forma nowoczesna, bo odpowiadaliśmy przy pomocy zdalnego pilota. Nowe doświadczenia, praca zespołowa, wielkie emocje! Średnia wysoka, bo popełniliśmy tylko 4-5 błędów na 45 pytań (a poziom trudności był zróżnicowany – pytano np. o autora pomysłu kolejki na Kasprowy Wierch). Wracamy więc z tarczą 😉 … a na zakończenie była tradycyjna biesiada z pizzą
i podsumowaniem imprezy. 🙂

*

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: Tomasz Nowak