Kultura Uczenia Się
  • 0 komentarzy
Kultura Uczenia Się

KZE w roku szkolnym 2018/2019 uczestniczyło w projekcie „Kultura Uczenia Się” – organizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. P. Aneta Jary, wicedyrektor Marta Skrok oraz s. dyrektor Zofia Kuska miały możliwość -podczas kilku warsztatowych szkoleń oraz korzystania z platformy e-learningowej- poszerzenia swojej wiedzy o najnowsze metody i rozwiązania edukacyjne.
Dzisiaj odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie I edycji programu. Podczas konferencji p. Aneta Jary dzieliła się swoim doświadczeniem i efektami stosowania innowacyjnej metody pracy na lekcjach j. polskiego jaką jest scratching- wizualne notowanie.
P. Anecie gratulujemy świetnego występu, a p. wicedyrektor Ewelinie Gierczak- Dziułka podjęcia dalszej inicjatywy i opracowania oraz wprowadzenia innowacji pedagogicznej z j. polskiego, której sercem jest wykorzystywanie scratchingu w omawianiu lektur szkolnych! Brawo!!!

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: Tomasz Nowak