Nutrients: proteins, fats, sugars, vitamins, mineral salts and water – czyli lekcja przyrody w klasie IV!
  • 0 komentarzy

Jedną z zasad zdrowego stylu życia jest prawidłowe odżywianie się. Uczniowie klas czwartych już to wiedzą. Potrafią wymienić nazwy głównych posiłków i składników pokarmowych nie tylko w języku polskim, ale i w języku angielskim.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: Tomasz Nowak