Zajęcia z technik filmowania w świetlicy
  • 0 komentarzy
Techniki filmowania

Przygotowując się do szkolnego Dnia Głośnego Czytania,z którego relacja będzie relacjonowana i nagrywana przez naszych uczniów, świetlica szkolna przeprowadziła lekcję wprowadzającą w techniki filmowania. Dowiedzieliśmy się co to jest perspektywa nagrywania, poznawaliśmy typy ujęć oraz zostaliśmy wprowadzeni w podstawy prawne zgody na publikowanie zdjęć i nagbrań. Wybraliśmy przedstawicieli z każdej klasy, którzy podjęli się misji zarejestrowania naszego przedsięwzięcia.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: Tomasz Nowak