Zapytanie ofertowe
  • 0 komentarzy

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby
rozbudowy
Katolickiego Zespołu Edukacyjnego – Katolickiej Publicznej Szkoły
Podstawowej
im. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
przy ul. Grabowieckiej 15 w Ostrowcu Świętokrzyskim
o sale dydaktyczne i salę gimnastyczną

zalacznik-nr-1 zalacznik-nr-2zapytanie-ofertowe-kze

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: Tomasz Nowak