Pedagog / Psycholog

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Monika Wielgus

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Marlena Kargul

 PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

 08.00 – 13.00
11.00 – 16.00
08.00 – 13.00
11.00 – 16.00
08.00 – 13.00

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

 10.00 – 15.00
08.00 – 13.00
10.00 – 15.00
08.00 – 13.00
07.00 – 12.00

Konsultacje dla szkoły
I poniedziałek m-ca 14.00 – 14.45

Konsultacje dla przedszkola
II poniedziałek m-ca 15.00 – 16.00

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

Na czym polega nasza praca?
Naszym zadaniem jest uzupełnianie i pogłębianie działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Koordynujemy pomoc psychologiczno- pedagogiczną w środowisku szkolnym, jesteśmy łącznikiem między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, bądź prawnymi opiekunami.
Współpracujemy ze wszystkimi instytucjami świadczącymi pomoc, a także zapewniamy opiekę psychologiczno- pedagogiczną dziecku i rodzinie. Nadrzędną formą naszej pracy jest udzielanie wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Dlatego Drogi Uczniu zwróć się do nas , gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Pamiętaj!
Wysłuchamy Cię życzliwie i z uwagą.
Zapewniamy dyskrecję i anonimowość.
Pomożemy znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.

Indywidualne konsultacje dla rodziców, w sytuacjach gdy:

 • Niepokoi ich zachowanie swojego dziecka.
 • Chcą porozmawiać o dziecku i relacjach z nim.
 • Mają pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole.
 • Potrzebują wsparcia w procesie wychowania.
 • Szukają pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

Należy jednak pamiętać, że niektórych spraw nie jesteśmy w stanie rozwiązać same, bez współpracy ze strony dyrekcji, nauczycieli i rodziców. Kierując się dobrem i tym, aby każde dziecko było szczęśliwe, dbajmy więc wspólnie o jego bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój psychofizyczny, społeczny i moralny.
Obecnie najważniejszym dokumentem mówiącym o pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.