Plany lekcji 2018/19

Klasa I a   –   wychowawca Magdalena Drabina

Lp.

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0 7.10-7.55          
1 8.00-8.45 Edukacja J. angielski Edukacja Edukacja Religia
2 8.55-9.40 J. angielski Edukacja Edukacja J. angielski J. angielski
3 9.50-10.35 Edukacja Religia Muzyka E.informatyczna Edukacja
4 10.45-11.30 Edukacja Edukacja W – f Edukacja W – f
5 11.40-12.25 Edukacja Edukacja J. angielski Edukacja Edukacja
6 12.45-13.30 W – f Edukacja   WDW Edukacja
7 13.35-14.20          
8 14.25-15.10          
9 15.15-16.00          

 

Klasa I b   –   wychowawca Anna Gawron

Lp.

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0 7.10-7.55          
1 8.00-8.45 Edukacja Edukacja Edukacja Edukacja Edukacja
2 8.55-9.40 Edukacja J. angielski Edukacja Edukacja Religia
3 9.50-10.35 J. angielski Edukacja E. informatyczna W – f Edukacja
4 10.45-11.30 Edukacja Edukacja Muzyka Edukacja Edukacja
5 11.40-12.25 W – f Edukacja W – f J. angielski J. angielski
6 12.45-13.30   Religia J. angielski Edukacja WDW
7 13.35-14.20          
8 14.25-15.10          
9 15.15-16.00          

 

Klasa II a   –   wychowawca Marta Skrok

Lp.

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0 7.10-7.55          
1 8.00-8.45 Edukacja W – f Edukacja Edukacja Edukacja
2 8.55-9.40 Edukacja Edukacja Edukacja E.informatyczna Edukacja
3 9.50-10.35 Edukacja J. angielski Eeukacja J. angielski Edukacja
4 10.45-11.30 W – f Edukacja J. angielski W – f Religia
5 11.40-12.25 J. angielski Edukacja Religia Edukacja Edukacja
6 12.45-13.30 WDW Edukacja   Muzyka J. angielski
7 13.35-14.20          
8 14.25-15.10          
9 15.15-16.00          

 

Klasa II b   –   wychowawca Renata Rokoszna

Lp.

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0 7.10-7.55          
1 8.00-8.45 Edukacja J. angielski Edukacja J. angielski Edukacja
2 8.55-9.40 W – f W – f E.informatyczna W – f Edukacja
3 9.50-10.35 Edukacja Edukacja Religia Edukacja Edukacja
4 10.45-11.30 Edukacja Edukacja Edukacja Edukacja Edukacja
5 11.40-12.25 J. angielski Edukacja Edukacja Muzyka Religia
6 12.45-13.30   Edukacja   WDW  
7 13.35-14.20          
8 14.25-15.10          
9 15.15-16.00          

 

Klasa III   –   wychowawca Agnieszka Długosz 

Lp.

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0 7.10-7.55          
1 8.00-8.45 Edukacja Edukacja Edukacja W – f Edukacja
2 8.55-9.40 Edukacja Religia Edukacja J. angielski Edukacja
3 9.50-10.35 W – f Edukacja Edukacja Edukacja Muzyka
4 10.45-11.30 Edukacja Edukacja Religia E.informatyczna Edukacja
5 11.40-12.25 Edukacja Edukacja Edukacja Edukacja J. angielski
6 12.45-13.30 J. angielski   W – f    
7 13.35-14.20          
8 14.25-15.10          
9 15.15-16.00          

 

Klasa IV a    –   wychowawca Marta Gilewska

Lp.

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0 7.10-7.55 WDŻ (I) 27        
1 8.00-8.45 J. angielski 27 Plastyka 15 J. polski 12 J. niem.27|J. hisz. 26                   | w-f chł P
2 8.55-9.40 Przyroda 27 Matematyka 27 J. polski 12 Godz. wych. 12 J. ang1 26 | w-f chł P
3 9.50-10.35 Informatyka 26 J. polski 12 Matematyka 27 Przyroda 27 WDP 12
4 10.45-11.30 Matematyka 12 J. angielski 26 Technika 26 Historia 12 J. niem. 26|J. hisz. 27
5 11.40-12.25 J. polski 12          | w-f chł G Muzyka 15 Matematyka 27 J. polski 12
6 12.45-13.30 Religia 15          | w-f chł G w-f dz P| w-f dz G| Religia 12
7 13.35-14.20     w-f dz P| w-f dz G|                 |J. ang.2 26
8 14.25-15.10          
9 15.15-16.00          

 

Klasa IV b   –   wychowawca Bogusława Woźniak

Lp.

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0 7.10-7.55          
1 8.00-8.45   J. polski 12 Przyroda 27 J. polski 12 w-f dz G|w-f chł. P
2 8.55-9.40 Informatyka 26 J. polski 12 Matematyka 27 Matematyka 15 w-f dz G|w-f chł. P
3 9.50-10.35 Matematyka 12 Matematyka 27 Technika 15 Godz. wych. 15 J. angielski 26
4 10.45-11.30 Przyroda 27 Historia 12 Plastyka 27 Religia 15 Muzyka 15
5 11.40-12.25 Religia 15 w-f dz P|w-f chł. G J. angielski 26 WDP 12 J. niem. 26|J. hisz. 27
6 12.45-13.30 J. polski 12 w-f dz P|w-f chł. G J. niem. 26 |J. hisz. 27 J. ang. 2 26 J. polski 26
7 13.35-14.20 J. ang. 1 26       WDŻ (I) 27
8 14.25-15.10          
9 15.15-16.00          

 

Klasa IV c   –   wychowawca Martyna Malarczyk

Lp.

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0 7.10-7.55          
1 8.00-8.45 Informatyka 26 Religia 27 Matematyka 15 J. niem 27|J. hisz.1 26 w-f dz G|w-f chł. P
2 8.55-9.40 Matematyka 12 J. angielski 26 Technika 15 Przyroda 27 w-f dz G|w-f chł. P
3 9.50-10.35 Przyroda 27 Historia 15 J. polski 12 J. polski 12 J. polski 15
4 10.45-11.30 J. polski 26 Matematyka 27 J. polski 12 Matematyka 27 J. n 26|J. h1 27|
J. a.2 12
5 11.40-12.25 Godz. wych. 26 w-f dz P|w-f chł. G Plastyka 27 Religia 26 J. a.1 15|J. h.2 27
6 12.45-13.30 J. angielski 26 w-f dz P|w-f chł. G J. hisz. 2 27 WDP 12 Muzyka 15
7 13.35-14.20       WDŻ (I) 12  
8 14.25-15.10          
9 15.15-16.00          

 

Klasa V a   –   wychowawca Bożena Sprzęczka

Lp.

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0 7.10-7.55          
1 8.00-8.45 J. angielski WDP J. niem. | J. wł. J. polski Religia
2 8.55-9.40 Matematyka Muzyka J. angielski J. polski Matematyka
3 9.50-10.35 Religia Matematyka Matematyka Matematyka Informatyka
4 10.45-11.30 Historia Biologia J. polski J. niem. |J. wł. Technika
5 11.40-12.25 J. polski J. polski Historia Plastyka J. angielski
6 12.45-13.30 WDŻ (II) Godz. wych. Geografia             | w-f chł. w-f dz. |
7 13.35-14.20   w-f dz| w-f chł.               | w-f chł. w-f dz. |
8 14.25-15.10   w-f dz| w-f chł.      
9 15.15-16.00          

 

Klasa V b   –   wychowawca Aneta Jary

Lp.

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0 7.10-7.55          
1 8.00-8.45 J. ang. 1 Geografia J. niem. | J. wł. Religia J. ang. 2
2 8.55-9.40 Historia J. polski J. angielski Matematyka Informatyka
3 9.50-10.35 Matematyka J. polski Historia Muzyka Biologia
4 10.45-11.30 J. polski Matematyka Matematyka J. niem. |J. wł. Matematyka
5 11.40-12.25 Religia J. angielski WDP J. polski J. polski
6 12.45-13.30   Plastyka Technika             | w-f chł. w-f dz| w-f chł.
7 13.35-14.20   w-f dz. | Godz. wych.             | w-f chł. w-f dz| w-f chł.
8 14.25-15.10   w-f dz. | WDŻ (II)    
9 15.15-16.00          

 

Klasa VI   –   wychowawca Edyta Stańko

Lp.

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0 7.10-7.55          
1 8.00-8.45 J. polski J. polski Muzyka Religia Matematyka
2 8.55-9.40 J. angielski Matematyka Matematyka WDP J. n. |J. h. |J. w.
3 9.50-10.35 Plastyka Przyroda Hist. / J. ang.(II) J. polski J. polski
4 10.45-11.30 Matematyka Zaj. komp. Przyroda Matematyka Przyroda
5 11.40-12.25 Historia J. angielski J. polski J. n. |J. h. |J. w. Godz. wych.
6 12.45-13.30 Zaj. techn. Religia J. polski J. ang.1|w-f chł w-f dz| J. ang. 2
7 13.35-14.20 Przyroda w-f dz| w-f chł. WDŻ (II)              | w-f chł w-f dz|
8 14.25-15.10   w-f dz| w-f chł.      
9 15.15-16.00          

 

Klasa VII   –   wychowawca Ewelina Gierczak-Dziułka / Agnieszka Rożek

Lp.

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0 7.10-7.55          
1 8.00-8.45 Matematyka Chemia J. angielski J. angielski Fizyka
2 8.55-9.40 Historia Fizyka Historia Religia Matematyka
3 9.50-10.35 J. polski Godz. wych. Matematyka Matematyka J. polski
4 10.45-11.30 J. angielski Matematyka J. polski J. polski w-f dz| w-f chł.
5 11.40-12.25 Muzyka w-f dz| w-f chł. Plastyka J. polski w-f dz| w-f chł.
6 12.45-13.30 Geografia w-f dz| w-f chł. Biologia Chemia Biologia
7 13.35-14.20 DZ (I) | WDŻ(II) Religia Informatyka J. niemiecki J. niemiecki
8 14.25-15.10   J. ang. 1 Geografia   J. ang. 2
9 15.15-16.00          

 

Klasa VIII   –   wychowawca Agnieszka Zielińska

Lp.

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0 7.10-7.55     J. ang. 1 J. ang. 2 Fizyka
1 8.00-8.45 Historia Fizyka Historia Informatyka J. niem | J. wł.
2 8.55-9.40 J. polski Chemia J. polski Matematyka J. polski
3 9.50-10.35 Matematyka Matematyka J. polski J. niem | J. wł. Matematyka
4 10.45-11.30 WOS J. polski Matematyka Religia w-f dz| w-f chł.
5 11.40-12.25 J. angielski w-f dz| w-f chł. Biologia Chemia w-f dz| w-f chł.
6 12.45-13.30 Lab. wiedz. w-f dz| w-f chł. WOS J. polski EDB
7 13.35-14.20 WDŻ(I) | DZ (II) J. angielski Geografia Godz. wych. J. angielski
8 14.25-15.10   Religia      
9 15.15-16.00