Plany lekcji 2020/21
 Klasa I a   – wychowawca Marta Skrok
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 edukacja muzyka edukacja w-f edukacja
2 8.55-9.40 edukacja j. angielski edukacja edukcja edukacja
3 9.50-10.35 edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja
4 10.45-11.30 w-f edukacja w-f j. angielski j. angielski
5 11.40-12.25 j. angielski religia j. angielski edukacja religia
6 12.45-13.30 innowacja
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa I b   –   wychowawca Ilona Wesołowska
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 edukacja religia religia edukacja edukacja
2 8.55-9.40 j. angielski muzyka j. angielski edukacja edukacja
3 9.50-10.35 edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja
4 10.45-11.30 edukacja j. angielski edukacja j. angielski w-f
5 11.40-12.25 w-f edukacja edukacja w-f j. angielski
6 12.45-13.30 innowacja
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa II a   –   wychowawca Agnieszka Długosz
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 edukacja w-f muzyka religia j. angielski
2 8.55-9.40 j. angielski edukacja j. angielski j. angielski edukacja
3 9.50-10.35 edukacja j. angielski edukacja edukacja edukacja
4 10.45-11.30 edukacja edukacja edukacja w-f edukacja
5 11.40-12.25 religia edukacja w-f edukacja edukacja
6 12.45-13.30 innowacja
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa II b   –   wychowawca Tatiana Pocheć-Pękalska
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 edukacja j. angielski j. angielski edukacja edukacja
2 8.55-9.40 w-f edukacja religia edukacja j. angielski
3 9.50-10.35 edukacja edukacja edukacja j. angielski edukacja
4 10.45-11.30 j. angielski religia edukacja edukacja edukacja
5 11.40-12.25 muzyka w-f edukacja edukacja w-f
6 12.45-13.30 innowacja
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa IIIa   –   wychowawca Magdalena Drabina
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 j. angielski j. angielski edukacja edukacja w-f
2 8.55-9.40 edukacja edukacja edukacja j. angielski j. angielski
3 9.50-10.35 w-f w-f j. angielski edukacja edukacja
4 10.45-11.30 edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja
5 11.40-12.25 edukacja edukacja muzyka religia innowacja
6 12.45-13.30 religia
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa IIIb   –   wychowawca  Hanna Larecka
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 edukacja edukacja w-f j. angielski j. angielski
2 8.55-9.40 edukacja w-f edukacja edukacja w-f
3 9.50-10.35 edukacja edukacja religia edukacja edukacja
4 10.45-11.30 muzyka edukacja edukacja edukacja edukacja
5 11.40-12.25 j. angielski j. angielski j. angielski edukacja innowacja
6 12.45-13.30 religia
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa IV a    –   wychowawca Ewelina Gierczak-Dziułka
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55 wf
1 8.00-8.45 muzyka historia j. polski j. polski przyroda
2 8.55-9.40 j. polski lab. przyr. przyroda w-f matematyka
3 9.50-10.35 j. polski j. angielski matematyka w-f konwersacje
4 10.45-11.30 j. niem/j. hisz matematyka religia informatyka j. angielski
5 11.40-12.25 matematyka j. polski j. angielski j. niem/j. hisz plastyka
6 12.45-13.30 j. angielski religia wdż| j. angielski godz. wych.
7 13.35-14.20 w-f matematyka technika
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa IV b   –   wychowawca  s. Kinga Gąsiorek
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55 w-f
1 8.00-8.45 w-f lab. przyr.
przyroda j. polski matematyka
2 8.55-9.40 przyroda historia matematyka religia j. angielski
3 9.50-10.35 muzyka j. polski w-f konwersacje w-f / w-f
4 10.45-11.30 j. niem/j. hisz j. polski plastyka j. angielski technika
5 11.40-12.25 j. angielski j. angielski godz. wych. j. niem/j. hisz informatyka
6 12.45-13.30 matematyka matematyka j. polski matematyka j. polski
7 13.35-14.20 religia               |wdż
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa V a –   wychowawca Mariola Nowakowska
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55 j. angielski
1 8.00-8.45 matematyka matematyka wdż| matematyka historia
2 8.55-9.40 j. angielski j. polski j. angielski biologia muzyka
3 9.50-10.35 godz. wych. j. polski j. polski j. polski j. polski
4 10.45-11.30 religia informatyka j. hiszpański geografia matematyka
5 11.40-12.25 j. polski w-f / w-f matematyka w-f / w-f religia
6 12.45-13.30 j. hiszpański w-f / w-f historia w-f / w-f j angielski
7 13.35-14.20 plastyka technika
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa VI a   –   wychowawca Marta Gilewska
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 j. niem/j. hisz wdż| j. angielski j. polski
2 8.55-9.40 matematyka matematyka j. polski matematyka j. angielski
3 9.50-10.35 geografia j. polski historia biologia muzyka
4 10.45-11.30 j. angielski j. polski matematyka j. angielski religia
5 11.40-12.25 religia w-f / w-f technika w-f / w-f historia
6 12.45-13.30 plastyka w-f / w-f informatyka w-f / w-f j. polski
7 13.35-14.20 j. polski j. niem/j. hisz godz. wych.
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa VI b   –   wychowawca Agnieszka Zielińska
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55 j. hisz |
1 8.00-8.45               | j. niem.                   |wdż matematyka j. angielski religia
2 8.55-9.40 historia j. polski j. angielski j. polski historia
3 9.50-10.35 religia matematyka j. polski j. polski biologia
4 10.45-11.30 matematyka plastyka j. polski matematyka geografia
5 11.40-12.25 j angielski muzyka w-f / w-f godz. wych. w-f / w-f
6 12.45-13.30 j. polski j. angielski w-f / w-f technika w-f / w-f
7 13.35-14.20 j. hisz | informatyka             | j. niem
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa VI c   –   wychowawca Agnieszka Rożek
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55 j. hisz |
1 8.00-8.45                 |j. niem j. polski j. polski matematyka j. polski
2 8.55-9.40 religia j. polski matematyka informatyka geografia kon
3 9.50-10.35 j. angielski technika j. angielski j. angielski religia
4 10.45-11.30 historia matematyka historia plastyka biologia
5 11.40-12.25 matematyka j. angielski w-f / w-f j. polski w-f / w-f
6 12.45-13.30 j. polski wdż| w-f / w-f muzyka w-f / w-f
7 13.35-14.20 j. hisz| godz. wych.            | j. niem
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa VII a  –   wychowawca Iwona Otręba
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
                | j. niem j. niem
1 8.00-8.45 religia matematyka j. niem 1| j. angielski muzyka
2 8.55-9.40 matematyka matematyka matematyka j. polski informatyka
3 9.50-10.35 j. polski j. angielski j. polski matematyka plastyka
4 10.45-11.30 geografia chemia j. polski d. zaw. | wdż j. angielski
5 11.40-12.25 historia geografia historia fizyka j. polski
6 12.45-13.30 biologia j. polski j. angielski biologia chemia
7 13.35-14.20 fizyka w-f / w-f w-f / w-f godz. wych. religia
8 14.25-15.10 w-f / w-f w-f / w-f j. niem 1|
9 15.15-16.00

 

Klasa VII b  –   wychowawca Aneta Jary
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55                 |j. niem          | j. niem
1 8.00-8.45 historia j. angielski j. hisz | godz. wych. d. zaw. | wdż
2 8.55-9.40 j. polski plastyka informatyka matematyka religia
3 9.50-10.35 matematyka matematyka matematyka j. polski historia
4 10.45-11.30 biologia grografia matematyka j. polski j. polski
5 11.40-12.25 geografia j. polski j. angielski biologia chemia
6 12.45-13.30 fizyka chemia j. polski j. angielski muzyka
7 13.35-14.20 religia w-f / w-f w-f / w-f fizyka j. angielski
8 14.25-15.10 w-f / w-f w-f / w-f j. hisz |
9 15.15-16.00

 

Klasa VIII a – wychowawca Edyta Stańko
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 j. angielski matematyka historia chemia matematyka
2 8.55-9.40 j. niem/j. hisz j. angielski j. niem/j. hisz j. angielski lab. wiedzy
3 9.50-10.35 matematyka j. polski matematyka matematyka j. polski
4 10.45-11.30 j. polski j. polski biologia wdż | d. zaw. historia
5 11.40-12.25 fizyka chemia j. polski geografia j. angielski
6 12.45-13.30 religia wos godz. wych. fizyka religia
7 13.35-14.20 edb w-f / w-f w-f / w-f zaj. liter. wos
8 14.25-15.10 informatyka w-f / w-f w-f / w-f
9 15.15-16.00