Plany lekcji 2019/20
 Klasa I a   – wychowawca Agnieszka Długosz
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 w-f edu. j. angielski edu. religia
2 8.55-9.40 edu. edu. edu. edu. edu.
3 9.50-10.35 edu. j. angielski edu. edu. edu.
4 10.45-11.30 edu. edu. edu. muzyka j. angielski
5 11.40-12.25 religia edu. edu. j. angielski edu.
6 12.45-13.30 j. angielski w-f edu. w-f
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa I b   –   wychowawca Tatiana Pocheċ-Pękalska
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 edu. religia edu. w-f w-f
2 8.55-9.40 w-f j. angielski edu. edu. edu.
3 9.50-10.35 edu. edu. j. angielski edu. religia
4 10.45-11.30 edu. muzyka edu. edu. edu.
5 11.40-12.25 j. angielski edu. edu. edu. edu.
6 12.45-13.30 edu. edu. j. angielski j. angielski
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa II a   –   wychowawca Magdalena Drabina
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 edu. w-f religia edu. edu.
2 8.55-9.40 edu. edu. w-f edu. edu.
3 9.50-10.35 edu. edu. j. angielski edu. edu.
4 10.45-11.30 j. angielski edu. edu. w-f religia
5 11.40-12.25 edu. muzyka edu. edu. j. angielski
6 12.45-13.30 edu. j. angielski edu. j. angielski
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa II b   –   wychowawca Hanna Larecka
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 j. angielski edu. w-f edu. edu.
2 8.55-9.40 edu. w-f j. angielski w-f edu.
3 9.50-10.35 muzyka j. angielski religia edu. edu.
4 10.45-11.30 edu. edu. edu. edu. edu.
5 11.40-12.25 edu. edu. edu. j. angielski religia
6 12.45-13.30 edu. edu. edu. j. angielski
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa IIIa   –   wychowawca Marta Skrok   
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 edu. edu. j. angielski edu. edu.
2 8.55-9.40 j. angielski edu. muzyka edu. edu.
3 9.50-10.35 edu. w-f w-f w-f edu.
4 10.45-11.30 edu. religia edu. j. angielski j. angielski
5 11.40-12.25 edu. j. angierlski edu. religia edu.
6 12.45-13.30 edu. edu. edu. edu.
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa IIIb   –   wychowawca  Marzena Siemieniec
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 edu. edu. muzyka edu. edu.
2 8.55-9.40 edu. edu. j. angielski edu. edu.
3 9.50-10.35 j. angielski edu. edu. edu. edu.
4 10.45-11.30 edu. edu. w-f religia edu.
5 11.40-12.25 w-f religia edu. w-f j. angielski
6 12.45-13.30 edu. j. angielski edu.
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa IV a    –   wychowawca Mariola Nowakowska
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55           | wdż  15
1 8.00-8.45 j. polski  15 j. angielski  26 matematyka 27 j. polski  15 j. polski   15
2 8.55-9.40 j. angielski  26 przyroda  27 historia  15 j. polski  15 plastyka  26
3 9.50-10.35 w-f technika  26 godz. wych.  26 muzyka  15 j. angielski  26
4 10.45-11.30 w-f w-f informatyka  26 wdp  15 przyroda  27
5 11.40-12.25 matematyka 27 j. hiszpański 26 j. polski  15 matematyka 27 j. hiszpański 26
6 12.45-13.30 religia  15 matematyka 27 w-f j. angielski 26
7 13.35-14.20 religia  15  j.angielski
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa V a   –   wychowawca  Marta Gilewska
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 wdż 7 | j. niem.9 |j.h111 j. polski 11 j. angielski 10 j. niem9 |
2 8.55-9.40 historia  6 matematyka 7 geografia  6 matematyka  7 muzyka 12
3 9.50-10.35 j. angielski  9 matematyka 7 matematyka  7 plastyka  12 matematyka 10
4 10.45-11.30 j. polski  12 j. polski 12 j. angielski  9 historia  11 technika  12
5 11.40-12.25 religia  6 j. angielski  9 religia  12 j. polski  10 w-f dzf|w-f chłE
6 12.45-13.30 biologia  6 wdp  7 informatyka  12 j. polski  10 w-f dzf|w-f chłE
7 13.35-14.20 w-f dz|w-f chłB godz. wych.  12 j. hiszp gr.1  10
8 14.25-15.10 w-f dz|w-f chłB
9 15.15-16.00

 

Klasa V b   –   wychowawca Agnieszka Wyrębkiewicz
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45          |wdż7 j. niem.9| matematyka 12 j.niem9|j. h10g2
2 8.55-9.40 religia  9 wdp  11 j. polski  11 j. polski  12 matematyka 7
3 9.50-10.35 informatyka 12 j. angielski 9 religia  12 geografia  6 technika 12
4 10.45-11.30 j. angielski  9 matematyka 9 plastyka  7 j. angielski  9 historia 11
5 11.40-12.25 j. polski  7 j. polski 12 j. angielski  9 historia  7 w-f dzf|w-f chłE
6 12.45-13.30 j. polski   7 biologia 6 matematyka 10 muzyka 9 w-f dzf|w-f chłE
7 13.35-14.20 w-f dz|w-f chłB j. hiszp. gr2   9 matematyka 10
8 14.25-15.10 w-f dz|w-f chłB godz. wych. 10
9 15.15-16.00

 

Klasa V c   –   wychowawca Agnieszka Rożek
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 historia  10 j. niem9 |j.h.111 geografia 6 wdp  11 j.niem9|j. h10g2
2 8.55-9.40 informatyka 12 j. angielski 9 j. polski  12 religia 6 j. angielski 9
3 9.50-10.35 religia  k j. polski  11 plastyka  9 matematyka  7 historia 11
4 10.45-11.30 j. polski  11 j. polski  11 muzyka   12 j. polski  12 matematyka 10
5 11.40-12.25 j. angielski  9 matematyka 10 matematyka 10 j. angielski  9 w-f dzf|w-f chłE
6 12.45-13.30 matematyka 9 technika 12 wdż 9| biologia 6 w-f dzf|w-f chłE
7 13.35-14.20 w-f dz|w-f chłB j. hiszp. gr.2  9 godz. wych. 9 j. hiszp. gr1  10
8 14.25-15.10 w-f dz|w-f chłB
9 15.15-16.00

 

Klasa VI a   –   wychowawca Bożena Sprzęczka
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55 j. angielski 9               |j. wł 9
1 8.00-8.45 biologia  6 j. niem. 9| j. niem6 | j. wł9
2 8.55-9.40 j. polski  11 j. angielski  9 j. polski  11 historia 11
3 9.50-10.35 matematyka 10 matematyka 10 biologia  6 matematyka 10 religia  7
4 10.45-11.30 historia 7 j. angielski  7 matematyka 11 plastyka 7 wdp  7
5 11.40-12.25 j. angielski  10 religia  6 j. polski 11 j. angielski 6 muzyka 12
6 12.45-13.30 informatyka  12 godz. wych. 9 j. polski 11 geografia 7 j. polski  11
7 13.35-14.20 lab. wiedzy 10 technika   9 wdż 10| w-f dzf|w-f chE
8 14.25-15.10 w-f dz |w-f chB w-f dzf |w-f chE
9 15.15-16.00 w-f dz |w-f chB

 

Klasa VI b   –   wychowawca Aneta Jary
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55                |j. wł 9
1 8.00-8.45 wdp  9 j. niem. 9 | j. niem6 | j. wł9
2 8.55-9.40 matematyka 10 plastyka 7 matematyka 9 j. polski 6
3 9.50-10.35 historia  11 religia 12 matematyka 10 j. polski  11 j. polski 6
4 10.45-11.30 religia  6 matematyka 10 j. angielski  6 j. angielski 10 muzyka 9
5 11.40-12.25 j. polski  11 j. angielski  7 biologia  6 informatyka 12 historia  11
6 12.45-13.30 j. angielski 10 j. polski  11 geografia 6 technika 12 biologia 6
7 13.35-14.20 lab. wiedzy  6 godz. wych. 11            | wdż 10 w-f dzf|w-f chE
8 14.25-15.10 w-f dz |w-f chB w-f dzf |w-f chE
9 15.15-16.00 w-f dz |w-f chB

 

Klasa VII  –   wychowawca Edyta Stańko
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55 religia 10
1 8.00-8.45 j. polski  11 fizyka  7 plastyka  7 fizyka 7
2 8.55-9.40 chemia  7 j.niem6|j. hisz10 matematyka 10 matematyka 10 matematyka 10
3 9.50-10.35 matematyka 6 matematyka 6 j. polski  11 j. angielski 9 j.niem9| j. hśw
4 10.45-11.30 j. angielski  10 biologia 6 historia  10 biologia 6 j. polski 6
5 11.40-12.25 historia  12 j. polski 11 j. angielski 7 j. polski 11 j. angielski 10
6 12.45-13.30 religia  11 w-dzf  |w-f chłf chemia 7 j. polski 11 wdż10|d. zaw.10
7 13.35-14.20 informatyka  12 w-fdzf |w-f chłf muzyka  6 geografia 6 godz. wych. 6
8 14.25-15.10 geografia  6 w-f dz|w-f chłB
9 15.15-16.00 w-f dz|w-f chłB

 

Klasa VIII   –   wychowawca Ewelina Gierczak-Dziułka
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55 historia  9
1 8.00-8.45 j. angielski   k matematyka k matematyka k matematyka k
2 8.55-9.40 matematyka  k zaj. liter.  k j. polski k j. angielski  k j.niemk|j. hiszśw
3 9.50-10.35 chemia  7 j.niemk| j.hiszśw j. polski k matematyka k j. polski  k
4 10.45-11.30 j. polski  k j. angielski  k fizyka  k j. polski k j. angielski  k
5 11.40-12.25 lab. wiedzy  k biologia k historia  k chemia k fizyka  k
6 12.45-13.30 religia  k w-dzf  |w-f chłf wos   k religia k d. zawk | wdżk
7 13.35-14.20 wos  k w-fdzf |w-f chłf geografia  k godz. wych. k informatyka 12
8 14.25-15.10 w-f dz|w-f chłB edb  k
9 15.15-16.00 w-f dz|w-f chłB