Plany lekcji 2017/18
Klasa I a   wychowawca  M. Skrok
Lp. Czas trwania lekcji poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 8.00-8.45 j. angielski edukacja edukacja j. angielski j. angielski
2 8.55-9.40 edukacja edukacja edukacja religia edukacja
3 9.50-10.35 muzyka edukacja edukacja edukacja religia
4 10.45-11.30 edukacja j. angielski w-f edukacja edukacja
5 11.40-12.25 edukacja edukacja j. angielski edukacja edukacja
6 12.45-13.30 w-f edukacja edukacja w-f
7 13.35-1420
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa I b    wychowawca  s. I. Dziedzic
Lp. Czas trwania lekcji poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 8.00-8.45 edukacja edukacja religia edukacja edukacja
2 8.55-9.40 edukacja edukacja  edukacja edukacja edukacja
3 9.50-10.35 edukacja j.angielski edukacja w-f j.angielski
4 10.45-11.30 edukacja religia edukacja edukacja edukacja
5 11.40-12.25 w-f edukacja muzyka j.angielski edukacja
6 12.45-13.30 edukacja w-f
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa II    wychowawca  A. Długosz
Lp. Czas trwania lekcji poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 8.00-8.45 muzyka j. angielski edukacja edukacja edukacja
2 8.55-9.40 edukacja edukacja religia edukacja edukacja
3 9.50-10.35 j. angielski w-f edukacja edukacja edukacja
4 10.45-11.30 edukacja edukacja edukacja edukacja w-f
5 11.40-12.25 edukacja edukacja w-f j. angielski religia
6 12.45-13.30 edukacja edukacja
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa III a   wychowawca  M. Jędrzejewska
Lp. Czas trwania lekcji poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 8.00-8.45 religia edukacja j. angielski edukacja edukacja
2 8.55-9.40 WDW j. angielski edukacja edukacja edukacja
3 9.50-10.35 edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja
4 10.45-11.30 j. angielski edukacja edukacja w-f muzyka
5 11.40-12.25 edukacja w-f edukacja edukacja w-f
6 12.45-13.30 edukacja religia
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa III b   wychowawca  E. Ziętkowska
Lp. Czas trwania lekcji poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 8.00-8.45 edukacja w-f edukacja edukacja edukacja
2 8.55-9.40 muzyka edukacja w-f j. angielski j. angielski
3 9.50-10.35 edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja
4 10.45-11.30 edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja
5 11.40-12.25 edukacja j. angielski religia edukacja religia
6 12.45-13.30 edukacja w-f WDW
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa III c   wychowawca  M. Siemieniec
Lp. Czas trwania lekcji poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 8.00-8.45 edukacja edukacja w-f edukacja w-f
2 8.55-9.40 j. angielski edukacja edukacja edukacja muzyka
3 9.50-10.35 edukacja edukacja edukacja j. angielski edukacja
4 10.45-11.30 edukacja w-f religia edukacja edukacja
5 11.40-12.25 edukacja religia edukacja edukacja edukacja
6 12.45-13.30 edukacja j. angielski WDW
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa IV a   wychowawca  G. Wawrzonek
Lp. Czas trwania lekcji poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 8.00-8.45 j. polski     11 j. angielski     9 w-f dz. |WDŻch   6
2 8.55-9.40 w-f  chł. przyroda    6 matematyka   10 j. polski       12 w-f dz. |WDŻch  6
3 9.50-10.35 w-f  chł. historia    12 muzyka   12 j. polski       12 przyroda   6
4 10.45-11.30 j. polski   7 matematyka     10 j. niem|j. wł 9/12 matematyka     10 matematyka   10
5 11.40-12.25 j. angielski    9 w-f  dz. j. polski  11 religia       12 j. angielski     9
6 12.45-13.30 godz. wych.     9 w-f  dz. nformatyka  12 j. niem|j. wł 12/9 plastyka    7
7 13.35-14.20 technika      7 WDP    11 w-f chł.|WDŻdz   6
8 14.25-15.10 religia     10 w-f chł.|WDŻdz   6
9 15.15-16.00

 

Klasa IV b   wychowawca  K. Krycia
Lp. Czas trwania lekcji poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 8.00-8.45 matematyka     10 j. polski   11 w-f dz. |WDŻch   6
2 8.55-9.40 w-f chł. historia     11 muzyka   9 w-f dz. |WDŻch   6
3 9.50-10.35 w-h chł. j. polski     9 matematyka   10 matematyka   10 j. polski    7
4 10.45-11.30 przyroda   6 j. polski     9 j. niem |j. wł 9/12 religia    12 j. angielski   9
5 11.40-12.25 matematyka    10 w-f dz. j. angielski    9 przyroda     6 plastyka    12
6 12.45-13.30 j. angielski    11 w-f dz. j. polski    10 j. niem |j. wł 12/9 WDP    11
7 13.35-14.20 religia     11 informatyka     12 godz. wych.   9 w-f chł.|WDŻdz   6
8 14.25-15.10 technika   12 w-f chł.|WDŻdz  6
9 15.15-16.00

 

Klasa V   wychowawca  E. Stańko
Lp. Czas trwania lekcji poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 8.00-8.45 przyroda      6 matematyka   10 matematyka   10 w-f dz. / WDŻ ch2
2 8.55-9.40 w-f chł. matematyka     12 j. polski    11 historia    7 w-f dz. / WDŻ ch2
3 9.50-10.35 w-f chł. j. polski     11 j. angielski    9 j. polski    11 matematyka  10
4 10.45-11.30 matematyka     10 j. polski     11 przyroda    6 przyroda    6 zaj. komp.   12
5 11.40-12.25 j. polski     11 w-f dz. plastyka    7 j. niem. |j. wł.7/9 historia    11
6 12.45-13.30 Religia    12 w-f dz. j. niem. |j. wł. 9/7 religia    10 j. angielski   9
7 13.35-14.20 j. angielski     9 muzyka   10 godz. wych.    7 w-f chł. / WDŻ dz2
8 14.25-15.10 zaj. tech.     12 WDP    11 w-f chł. / WDŻ dz2
9 15.15-16.00

 

Klasa VI   wychowawca  E. Gierczak – Dziułka
Lp. Czas trwania lekcji poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0 7.10-7.55 w-f chł. w-f dz.
1 8.00-8.45 w-f chł. muzyka       12 przyroda   6 w-f dz.
2 8.55-9.40 przyroda      6 j. angielski     9 j. angielski   9 j. polski     11 matematyka   10
3 9.50-10.35 matematyka     10 matematyka   10 j. polski   11 historia   6 informatyka   12
4 10.45-11.30 j. polski     11 przyroda     6 j. polski   11 j. niemiecki   7 historia111 j. ang.2
5 11.40-12.25 religia      12 j. polski    11 matematyka   10 matematyka    10 j. polski   10
6 12.45-13.30 zaj. tech      7 godz. wych.    11 plastyka     6 j. angielski    11 przyroda   6
7 13.35-14.20               / WDŻ w-f dz. | w-f chł. j. niemiacki      9 religia    10 WDP   11
8 14.25-15.10              /  WDŻ w-f dz. | w-f chł.
9 15.15-16.00

 

Klasa VII   wychowawca  A. Zielińska
Lp. Czas trwania lekcji poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0 7.10-7.55 w-f chł. w-f dz.
1 8.00-8.45 w-f chł. j. angielski     9 fizyka     7 w-f dz. matematyka  10
2 8.55-9.40 matematyka   10 religia    10 biologia   6 matematyka   10 j. polski    11
3 9.50-10.35 j. polski   11 chemia    7 j. angielski    6 chemia    7 historia   11
4 10.45-11.30 j. angielski  9 historia    12 matematyka    10 j. polski   11 biologia    6
5 11.40-12.25 muzyka    7 matematyka    10 j. niem |j. wł 6/12 j. polski   11 fizyka    7
6 12.45-13.30 godz. wych.   10 j. niem |j. wł 10/9 j. polski   11 geografia    6 j. angielski    10
7 13.35-14.20 religia    10 w-f dz. | w-f chł. plastyka  7 d. zaw. 16  /  WDŻ2 informatyka   12
8 14.25-15.10 w-f dz. | w-f chł. geografia     6                   /  WDŻ2
9 15.15-16.00