Plany lekcji 2022/23
Klasa I    –   wychowawca Anna Słoczyńska
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 Edukacja Edukacja Edukacja Edukacja Edukacja
2 8.55-9.40 w-f Edukacja Edukacja Edukacja Edukacja
3 9.50-10.35 Edukacja j. angielski w-f w-f Edukacja
4 10.45-11.30 j. angielski Edukacja Innowacja Edukacja Edukacja
5 11.40-12.25 Religia Edukacja j. angielski j. angielski Religia
6 12.45-13.30
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa II a   –   wychowawca Magdalena Drabina
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 Edukacja j. angielski Edukacja Edukacja Religia
2 8.55-9.40 Edukacja w-f Edukacja Religia Edukacja
3 9.50-10.35 j. angielski Edukacja Edukacja Edukacja Edukacja
4 10.45-11.30 Edukacja Edukacja w-f w- f Edukacja
5 11.40-12.25 Edukacja Edukacja j. angielski j. angielski Innowacja
6 12.45-13.30
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa II b   –   wychowawca Urszula Lasota
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 Edukacja Edukacja Edukacja Religia w-f
2 8.55-9.40 j. angielski Edukacja Edukacja Edukacja Religia
3 9.50-10.35 Edukacja Edukacja j. angielski Edukacja Edukacja
4 10.45-11.30 Edukacja j. angielski Edukacja j. angielski Edukacja
5 11.40-12.25 w-f w-f Edukacja Innowacja Edukacja
6 12.45-13.30
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa III a  –   wychowawca Marta Skrok
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 j. angielski Edukacja Edukacja Edukacja Religia
2 8.55-9.40 Religia Edukacja Edukacja Edukacja w-f
3 9.50-10.35 Edukacja Edukacja Edukacja muz. Edukacja Edukacja
4 10.45-11.30 Edukacja w-f j. angielski j. angielski Edukacja
5 11.40-12.25 Edukacja plast. Edukacja k. Innowacja w-f j. angielski
6 12.45-13.30
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa III b  –   wychowawca Ilona Wesołowska
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 w-f j. angielski w-f Edukacja Innowacja
2 8.55-9.40 j. angielski Edukacja j. angielski Edukacja Religia
3 9.50-10.35 Religia w-f Edukacja j. angielski Edukacja
4 10.45-11.30 Edukacja Edukacja Edukacja Edukacja Edukacja
5 11.40-12.25 Edukacja Edukacja Edukacja muz. Edukacja Edukacja
6 12.45-13.30
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa IV a    –   wychowawca Edyta Stańko
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 j. angielski Matematyka j. angielski w-f Przyroda
2 8.55-9.40 Matematyka Przyroda j. polski Muzyka j. angielski
3 9.50-10.35 w-f Technika Historia j. polski Religia
4 10.45-11.30 Religia j. polski Matematyka j. polski w-f
5 11.40-12.25 j. polski Plastyka w-f Matematyka j. hiszp.. k.
6 12.45-13.30 godz. wych. Informatyka j. angielski Wdż |
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa IV b   –   wychowawca Agnieszka Zielińska
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 Religia Przyroda Technika w-f j. angielski
2 8.55-9.40 j. angielski Matematyka w-f w-f Przyroda
3 9.50-10.35 Matematyka j. angielski j. polski Muzyka j. polski
4 10.45-11.30 j. polski Plastyka j. polski Matematyka Religia
5 11.40-12.25 j. hiszpański k j. polski Matematyka j. angielski w-f
6 12.45-13.30 Historia Informatyka Godz. wych.          | wdż
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa V a   –   wychowawca Katarzyna Krycia
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 Matematyka j. polski j. angielski w-f
2 8.55-9.40 j. polski Religia Matematyka Biologia w-f
3 9.50-10.35 j. polski j. angielski j. angielski Matematyka Matematyka
4 10.45-11.30 Informatyka Geografia Technika j. polski j. polski
5 11.40-12.25 w-f Historia Religia Historia j. angielski
6 12.45-13.30 w-f Matematyka Plastyka Muzyka Godz. wych.
7 13.35-14.20 Wdż  | j. hiszpański k.
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa V b   –   wychowawca Magdalena Borek
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 j. polski Geografia Matematyka w-f
2 8.55-9.40 Matematyka Matematyka Religia j. angielski w-f
3 9.50-10.35 Technika Religia Matematyka j. polski Muzyka
4 10.45-11.30 Biologia j. polski j. polski Godz. wych. j. angielski
5 11.40-12.25 w-f j. angielski j. polski Plastyka Informatyka
6 12.45-13.30 w-f Historia j. angielski Historia Matematyka
7 13.35-14.20           | wdż j. hiszpański k.
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa VI a  –   wychowawca Ewelina Gierczak – Dziułka
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 w-f Religia j. hiszpański k. Matematyka
2 8.55-9.40 w-f j. angielski j. polski Matematyka j. angielski
3 9.50-10.35 Historia Geografia j. polski j. polski j. angielski
4 10.45-11.30 Matematyka j. polski j. angielski j. angielski Plastyka
5 11.40-12.25 j. polski Matematyka Technika Biologia Muzyka
6 12.45-13.30 Godz. wych. Religia Historia
7 13.35-14.20 Technika w-f Wdż |
8 14.25-15.10 w-f
9 15.15-16.00

 

Klasa VI b   –   wychowawca s. Kinga Gąsiorek
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 Historia Matematyka j. hiszpański k. w-f
2 8.55-9.40 Biologia Technika j. polski Historia w-f
3 9.50-10.35 J. polski Muzyka Religia j. angielski j. polski
4 10.45-11.30 j. angielski Matematyka j. angielski Geografia Matematyka
5 11.40-12.25 w-f j. polski Plastyka Godz. wych. j. angielski
6 12.45-13.30 w-f j. polski Matematyka Informatyka
7 13.35-14.20 Religia            | wdż
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa VII    –   wychowawca Mariola Nowakowska
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 w-f Matematyka Religia Biologia j. hiszpański
2 8.55-9.40 w-f j. polski Biologia j. polski Fizyka
3 9.50-10.35 Matematyka j. polski j. angielski Historia j. polski
4 10.45-11.30 j. polski Chemia Fizyka Religia Chemia
5 11.40-12.25 j. angielski Geografia Matematyka Matematyka Matematyka
6 12.45-13.30 Historia Informatyka j. hiszpański Geografia j. angielski
7 13.35-14.20 Wdż | d. zaw. j. angielski w-f Godz. wych. Muzyka
8 14.25-15.10 w-f Plastyka
9 15.15-16.00

 

Klasa VIII a   –   wychowawca Marta Gilewska
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55 j. niem| j. niem. gr j. hiszp.. gr
1 8.00-8.45 Fizyka j. polski Wos Matematyka Fizyka
2 8.55-9.40 j. angielski Wos Matematyka Religia Matematyka
3 9.50-10.35 Chemia Edb j. polski j. polski Geografia
4 10.45-11.30 Historia j. angielski j. polski Zaj. lit. j. angielski
5 11.40-12.25 Matematyka lab. wiedzy Chemia Historia Biologia
6 12.45-13.30 j. polski Mat. | d. zaw Informatyka j. angielski w-f
7 13.35-14.20 godz. wych. w-f Religia j. hiszp.. gr w-f
8 14.25-15.10          | wdż w-f
9 15.15-16.00

 

Klasa VIII b   –   wychowawca Agnieszka Rożek
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55 j. niem.| j.hisz j. niem|j. hisz
1 8.00-8.45 j. angielski j. angielski Matematyka Religia            | wdż
2 8.55-9.40 Fizyka j. polski j. polski Matematyka Wos
3 9.50-10.35 j. polski j. polski Biologia Chemia Lab. wiedzy
4 10.45-11.30 Zaj. lit. Matematyka Edb Historia Mat. |d. zaw.
5 11.40-12.25 Historia Chemia Fizyka j. angielski Geografia
6 12.45-13.30 Matematyka Religia j. angielski j. polski w-f
7 13.35-14.20 Wos w-f Informatyka Godz. wych. w-f
8 14.25-15.10 w-f
9 15.15-16.00