Plany lekcji

Klasa I

nieponwtśrczwptsob
8:00 am
8:55 am
9:50 am
10:45 am
11:40 am
12:45 pm

Klasa IIa

nieponwtśrczwptsob
8:00 am
8:55 am
9:50 am
10:45 am
11:40 am
12:45 pm
1:50 pm

Klasa IIb

nieponwtśrczwptsob
8:00 am
8:55 am
9:50 am
10:45 am
11:40 am
12:45 pm
1:50 pm

Klasa IIc

nieponwtśrczwptsob
8:55 am
9:50 am
10:45 am
11:40 am
12:45 pm
1:50 pm

Klasa IIIa

nieponwtśrczwptsob
8:55 am
9:50 am
10:45 am
11:40 am
12:45 pm
1:50 pm

Klasa IIIb

nieponwtśrczwptsob
8:00 am
8:55 am
9:50 am
10:45 am
11:40 am
12:45 pm
1:50 pm

Klasa IV

nieponwtśrczwptsob
8:00 am
8:55 am
9:50 am
10:45 am
11:40 am
12:45 pm
1:50 pm

Klasa V

nieponwtśrczwptsob
8:00 am
8:55 am
9:50 am
10:45 am
11:40 am
12:45 pm
1:50 pm
2:40 pm

Klasa VI

nieponwtśrczwptsob
8:00 am
8:55 am
9:50 am
10:45 am
11:40 am
12:45 pm
1:50 pm
2:40 pm