Rada Rodziców

Celem działalności Rady Rodziców jest zapewnienie:

  • współpracy rodziców ze szkołą w procesie kształcenia i wychowania dzieci
  • upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu w duch religijnym i patriotycznym
  • prezentowanie wobec siostry dyrektor  oraz nauczycieli, opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły
  • zachęcanie rodziców do czynnego udziału w działaniach wspierających szkołę oraz  nauczycieli
  • przyczynianie się do dalszego rozwoju placówki

Rada Rodziców jest organem opiniodawczym, powołanym w celu zaangażowania rodziców w realizację celów statutowych placówki.

W skład Rady Rodziców wchodzą:

Przewodnicząca – Małgorzata Kostrzewa

Z–ca – Dominika Drach-Kouni

Skarbnik – Ewelina Szemraj

 

Na potrzeby dobrego przepływu informacji, został stworzony adres mailowy Rady Rodziców (szkola.kze@gmail.com). Każdy rodzic ucznia naszej placówki będzie mógł drogą elektroniczną przesłać swoje propozycje bądź sugestie odnośnie działalności Szkoły oraz Rady Rodziców.