Tydzień Misyjny
  • 0 komentarzy

Z okazji przypadającego „Tygodnia Misyjnego” otaczamy codzienną modlitwą misjonarzy i wolontariuszy zaangażowanych
w dzieło misyjne.

 

.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: Tomasz Nowak