Informacje – bezpieczne korzystanie z internetu
  • 0 komentarzy
10 porad dla rodziców

Kilka informacji odnośnie bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci i jak zmotywować się do systematycznej nauki poza szkołą.

 

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: Tomasz Nowak