Język angielski na lekcjach biologii w klasach V
  • 0 komentarzy
Język angielski na lekcjach biologii w klasach V

Uczniowie klas V potrafią już wymienić wszystkie czynności życiowe organizmów w języku angielskim.

 

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: Tomasz Nowak