LEKCJA POLSKIEGO NIE MUSI BYĆ NUDNA
  • 0 komentarzy

ODRZUCAMY STEREOTYP NUDNEJ LEKCJI, DZIŚ UCZNIOWIE KLASY VI UCZYLI SIĘ JAK OPISAĆ KRAJOBRAZ- ZE WZGLĘDU NA PORĘ ROKU BYŁ ON ZIMOWY. LEKCJA ODBYŁA SIĘ W NIEZWYKŁEJ ZIMOWEJ SCENERII I OKAZAŁO SIĘ, ŻE OKOLICA NASZEJ SZKOŁY WCALE NIE JEST NUDNA. NAUCZYLIŚMY SIĘ JAK OPISAĆ KRAJOBRAZ, JAK TRAFNIE DOBRAĆ SŁOWA, JAK PODZIELIĆ PLAN. WPLETLIŚMY ŚRODKI ARTYSTYCZNEGO WYRAZU I POWSTAŁ IŚCIE POETYCKI OPIS. UCZNIOWIE MIELI TO TYLKO JAKO PRACĘ DOMOWĄ PRZELAĆ NA PAPIER. CZYŻ NIE INTERESUJĄCO?

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: Tomasz Nowak