Prezentacja Konwencji Praw Dziecka
  • 0 komentarzy

W dniu dzisiejszym odbyła się prezentacja Konwencji Praw Dziecka z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka zorganizowana przez psychologa i pedagoga szkolnego oraz Samorząd Uczniowski naszej szkoły. Dzieci zostały zapoznane z ich prawami wynikającymi z w/w dokumentu. Każda klasa ma przygotować prace plastyczne na temat tych praw, z dostarczonych prac zostanie utworzona wystawa.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: Tomasz Nowak