Projekt „Secrets of Science – Tajemnice Nauki”
  • 0 komentarzy

W naszej szkole będzie realizowany Projekt „Secrets of Science – Tajemnice Nauki” w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój nauczania opartego o metodę eksperymentu wśród uczniów Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św.  Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych. Projekt realizuje cel szczegółowy poprzez zwiększenie jakości i atrakcyjności kształcenia w kontekście zwiększenia szans uczniów na rynku pracy po ukończeniu kształcenia.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: Tomasz Nowak