Pedagog szkolny

„Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stwarzać mu warunki i bodźce, aby chciało być lepsze. Dobry człowiek to taki, który czuje co drugi czuje!” – Janusz Korczak

Pedagog szkolny: mgr Monika Wielgus

Godziny pracy pedagoga:

poniedziałek 8.00-13.00
wtorek 11.00 – 16.00
środa 8.00 – 13.00
czwartek 11.00- 16.00
piątek 8.00 – 13.00

 

Na czym polega praca pedagoga szkolnego?

Celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Pedagog jest koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i łącznikiem miedzy uczniami, rodzicami i nauczycielami. Współpracuje również ze wszystkimi instytucjami świadczącymi pomoc, a także opiekę dziecku i rodzinie. Nadrzędną formą pracy pedagoga szkolnego jest udzielanie wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Dlatego drogi uczniu zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.  

 Pamiętaj!

 • Pedagog wysłucha Cię życzliwie i z uwagą.
 • Zapewni dyskrecję i anonimowość.
 • Pomoże znaleźć  wyjście z trudnej  sytuacji.

Pedagog szkolny służy również swoją pomocą rodzicom i prawnym opiekunom dzieci, którzy nie potrafią sobie poradzić z problemami wychowawczymi w domu.

Pedagog szkolny chętnie udzieli pomocy rodzicom, gdy:

 • Niepokoi ich zachowanie dziecka.
 • Chcą porozmawiać o dziecku i relacjach z nim.
 • Mają pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
 • Potrzebują wsparcia w procesie wychowania.
 • Mają pytania i nie wiedzą do kogo się z nimi zwrócić.
 • Szukają pomocy w  trudnych  sytuacjach życiowych.

Należy jednak pamiętać, że niektórych spraw pedagog szkolny nie jest w stanie rozwiązać sam, bez współpracy ze strony dyrekcji, nauczycieli i rodziców. Kierując się dobrem i tym, aby każde dziecko było szczęśliwe, dbajmy więc wspólnie o jego bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój psychofizyczny, społeczny i moralny.

Obecnie najważniejszym dokumentem mówiącym o pracy pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.