Plany lekcji 2021/22
Klasa I a   –   wychowawca Magdalena Drabina
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 j. angielski edukacja edukacja j. angielski j. angielski
2 8.55-9.40 edukacja edukacja j. angielski edukacja religia
3 9.50-10.35 edukacja w – f edukacja edukacja edukacja
4 10.45-11.30 edukacja edukacja edukacja w – f edukacja
5 11.40-12.25 edukacja edukacja religia innowacja zaj. świetlic.
6 12.45-13.30 w – f zaj. świetlic.
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa I b   –   wychowawca Urszula Lasota
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 edukacja edukacja j. angielski edukacja religia
2 8.55-9.40 edukacja edukacja w – f j. angielski j. angielski
3 9.50-10.35 j. angielski innowacja edukacja edukacja w – f
4 10.45-11.30 edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja
5 11.40-12.25 edukacja religia edukacja w – f edukacja
6 12.45-13.30 zaj. świetlic. zaj. świetlic.
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa II a   –   wychowawca Marta Skrok
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 zaj. świetlic. edukacja edukacja religia edukacja
2 8.55-9.40 w – f j. angielski edukacja j. angielski edukacja
3 9.50-10.35 edukacja edukacja edukacja edukacja religia
4 10.45-11.30 edukacja edukacja edukacja edukacja j. angielski
5 11.40-12.25 edukacja w – f j. angielski edukacja w – f
6 12.45-13.30 innowacja zaj. świetlic.
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa II b   –   wychowawca Ilona Wesołowska
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 innowacja j. angielski edukacja j. angielski j. angielski
2 8.55-9.40 edukacja edukacja edukacja religia edukacja
3 9.50-10.35 edukacja edukacja edukacja w – f edukacja
4 10.45-11.30 religia w – f j. angielski edukacja edukacja
5 11.40-12.25 edukacja edukacja edukacja edukacja zaj. świetlic.
6 12.45-13.30 zaj. świetlic. w – f
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa III a  –   wychowawca Agnieszka Rożek
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 w – f edukacja w – f edukacja innowacja
2 8.55-9.40 edukacja edukacja zaj. świetlic. edukacja w – f
3 9.50-10.35 edukacja edukacja j. angielski edukacja j. angielski
4 10.45-11.30 edukacja edukacja edukacja religia edukacja
5 11.40-12.25 religia j. angielski edukacja j. angielski edukacja
6 12.45-13.30 edukacja zaj. świetlic.
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa III b  –   wychowawca Tatiana Pocheć – Pękalska
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 edukacja edukacja j. angielski innowacja w – f
2 8.55-9.40 edukacja edukacja religia edukacja j. angielski
3 9.50-10.35 edukacja j. angielski edukacja edukacja edukacja
4 10.45-11.30 edukacja edukacja edukacja j. angielski edukacja
5 11.40-12.25 zaj. świetlic. edukacja w – f zaj. świetlic. edukacja
6 12.45-13.30 w – f religia
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa IV a    –   wychowawca Katarzyna Krycia
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 matematyka przyroda matematyka matematyka religia
2 8.55-9.40 j. angielski matematyka j. angielski religia przyroda
3 9.50-10.35 W – f technika W – f informatyka j. polski
4 10.45-11.30 W – f plastyka historia j. polski j. polski
5 11.40-12.25 j. polski muzyka j. polski j. angielski j. angielski
6 12.45-13.30 Wdż| W – f godz. wych.
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa IV b   –   wychowawca Jagoda Pora
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 j. angielski matematyka religia W – f przyroda
2 8.55-9.40 matematyka przyroda matematyka W – f j. angielski
3 9.50-10.35 muzyka historia j. polski religia technika
4 10.45-11.30 j. polski j. polski W – f informatyka plastyka
5 11.40-12.25 W – f j. polski j. angielski j. angielski j. polski
6 12.45-13.30            |wdż godz. wych. matematyka
7 13.35-14.20
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa V a   –   wychowawca Ewelina Gierczak – Dziułka
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 w-f dz | w-f chł Plastyka 7 j. polski 11 wdż  12 |
2 8.55-9.40 Historia 12 w-f dz | w-f chł j. polski 11 j. angielski  11 Muzyka  12
3 9.50-10.35 j. polski 11 j. angielski k j. hisz6/j. niem9 Geografia   12 j. angielski 9
4 10.45-11.30 j. hisz6/j. niem9 j. polski 11 Historia 11 w-f dz | w-f chł Matematyka 10
5 11.40-12.25 Matematyka 10 j. polski 11 Matematyka 10 w-f dz | w-f chł Matematyka 10
6 12.45-13.30 Religia 12 Matematyka 10 j. angielski k Religia  11 Biologia  6
7 13.35-14.20 j. angielski 11 godz. wych. 11 Technika  7
8 14.25-15.10 Informatyka 12
9 15.15-16.00

 

Klasa V b   –   wychowawca s. Kinga Gąsiorek
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 Historia12 w-f dz | w-f chł j. polski 11 j. polski  12         | wdż 12
2 8.55-9.40 j. polski 6 w-f dz | w-f chł j. angielski 12 j. polski  12 Biologia  6
3 9.50-10.35 j. angielski 9 j. angielski 12 j. hisz6/j. niem9 j. angielski 9 Matematyka 12
4 10.45-11.30 j. hisz6/j. niem9 Geografia 7 Religia 12 w-f dz | w-f chł Religia 9
5 11.40-12.25 godz. wych. św Matematyka 10 Historia 12 w-f dz | w-f chł Informatyka 12
6 12.45-13.30 Matematyka 10 j. polski 11 Matematyka 10 Matematyka 10 Plastyka 7
7 13.35-14.20 Muzyka k Technika 12
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa VI   –   wychowawca Mariola Nowakowska
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55 Historia  11
1 8.00-8.45 w-f dz | w-f chł j. angielski 6 wdż   s.św| Matematyka 6
2 8.55-9.40 j. hiszpański 11 w-f dz | w-f chł godz. wych. k j. hiszpański św j. polski 11
3 9.50-10.35 Historia 12 j. polski 11 j. polski 11 matematyka 6 Biologia 6
4 10.45-11.30 j. polski 11 Matematyka 10 Matematyka 6 w-f dz | w-f chł j. angielski  k
5 11.40-12.25 j. polski 11 j. angielski k Geografia 7 w-f dz | w-f chł Religia   k
6 12.45-13.30 Plastyka  7 Informatyka 12 Technika  7
7 13.35-14.20 j. angielski 6 Muzyka 11 Religia  11
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa VII a   –   wychowawca Marta Gilewska
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55 wdż |  d. zaw. 7 j. niem./ 9 j. hiszp. 9/ j. hiszp. 9/
1 8.00-8.45 Biologia 6 Chemia 7 j. niem. / 9 Matematyka 10 Historia 11
2 8.55-9.40 Matematyka 10 Matematyka 10 Fizyka 7 Chemia 7 Matematyka 10
3 9.50-10.35 j. polski k w-f dz | w-f chł Matematyka 10 j. angielski 11 j. polski 7
4 10.45-11.30 Fizyka 7 w-f dz | w-f chł Geografia  7 j. polski 11 w-f dz | w-f chł
5 11.40-12.25 Historia 12 j. angielski 7 j. angielski 9 j. polski 11 w-f dz | w-f chł
6 12.45-13.30 j. angielski 9 Religia św j. polski 11 Geografia 6 Religia 9
7 13.35-14.20 Informatyka 12 godz. wych.  7 Biologia 6 Muzyka 12 plastyka  7
8 14.25-15.10
9 15.15-16.00

 

Klasa VII b   –   wychowawca Agnieszka Zielińska
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55 j.niem6/j.hiszp11
1 8.00-8.45 Religia 10 Matematyka 10 j.nie 12/ j. hi10 j. polski k j. angielski 9
2 8.55-9.40 Chemia 7 j. angielski 9 Matematyka 10 j. polski k j. polski 7
3 9.50-10.35 Matematyka 10 w-f dz | w-f chł Geografia 7 Matematyka 10 Matematyka 10
4 10.45-11.30 j. polski 12 w-f dz | w-f chł j. angielski 9 Chemia 7 w-f dz | w-f chł
5 11.40-12.25 Fizyka 6 Religia św. j. polski 11 Fizyka 6 w-f dz | w-f chł
6 12.45-13.30 Historia 11 Biologia 6 Biologia 6 Muzyka 12 Historia 11
7 13.35-14.20 Plastyka 10 Geografia 6 godz. wych. 10 Informatyka12
8 14.25-15.10 j. angielski 10 wdż |d. zaw. 10
9 15.15-16.00

 

Klasa VII c   –   wychowawca Agnieszka Rożek
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55 j.niem6/j.hiszp11
1 8.00-8.45 j. polski 11 j. angielski 11 j.nie12 /j. his10 j. angielski 9 Matematyka 10
2 8.55-9.40 Religia 9 Chemia 7 Historia 9 Matematyka 10 Muzyka 9
3 9.50-10.35 Plastyka św Matematyka 10 j. polski k Chemia 7 Historia 11
4 10.45-11.30 Matematyka 10 Religia k Matematyka 10 Fizyka 6 j. polski 11
5 11.40-12.25 j. angielski k j. polski 9 Biologia 6 godz. wych. 12 Fizyka 7
6 12.45-13.30 Biologia 6 j. polski 9 Geografia 7 w-f dz | w-f chł w-f dz | w-f chł
7 13.35-14.20 Informatyka 12 j. angielski 7 w-f dz | w-f chł w-f dz | w-f chł
8 14.25-15.10 d. zaw. | wdż 7 Geografia 6
9 15.15-16.00

 

Klasa VIII a   –   wychowawca Iwona Otręba
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55 j. niem (chł)9 /
1 8.00-8.45 wdż  9| j. niem (chł) 9/ Historia 9 Fizyka 7 Chemia 7
2 8.55-9.40 j. polski k j. polski k Wos 6 j. angielski 9 Matematyka k
3 9.50-10.35 Chemia 7 Biologia 6 Edb św j. polski k zaj. literackie k
4 10.45-11.30 Matematyka k j. angielski 9 j. polski k Matematyka k Historia 12
5 11.40-12.25 j. angielski 9 Informatyka 12 j. polski k lab. wiedzy k j. angielski 6
6 12.45-13.30 Wos św Geografia 7 Religia 9 w-f dz | w-f chł w-f dz | w-f chł
7 13.35-14.20 Fizyka 7 matematyka  k mate | d. zaw k w-f dz | w-f chł w-f dz | w-f chł
8 14.25-15.10    |j. niem (dz)7 godz. wych. 9 |j. niem(dz) 9 Religia 11
9 15.15-16.00

 

Klasa VIII b   –   wychowawca Edyta Stańko
Lp. Czas trwania lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7.10-7.55 j. nie9/ j. hiszp7
1 8.00-8.45            |wdż 9 j. nie12/ j. hisz6 Wos k j. angielski 6 Wos k
2 8.55-9.40 j. polski k j. polski k Edb św Fizyka 6 Matematyka k
3 9.50-10.35 Fizyka 6 Religia 7 j. angielski 12 j. polski k zaj. literackie k
4 10.45-11.30 Matematyka k Biologia 6 j. polski k Matematyka k Chemia 7
5 11.40-12.25 Chemia 7 Geografia 6 j. polski k lab. wiedzy k Historia 11
6 12.45-13.30 j. angielski k j. angielski k Historia 12 w-f dz | w-f chł w-f dz | w-f chł
7 13.35-14.20 Religia 9 matematyka  k Mate |d.zaw k w-f dz | w-f chł w-f dz | w-f chł
8 14.25-15.10 godz. wych. 6 Informatyka 12
9 15.15-16.00