Budowa nowego obiektu dydaktyczno-sportowego

Naszym marzeniem jest budowa nowego obiektu sportowo-dydaktycznego dla Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Św. – Przedszkola i Szkoły Podstawowej.
 
 
 

Realizacja tego marzenia będzie nas „kosztować” 3 000 000 zł.

 
 
Wiara, dobro dzieci, pragnienia i wizja nie pozwalają nam rezygnować z dążenia do celu, jakim jest zorganizowanie jak najlepszych warunków lokalowych, by nasi Uczniowie mogli w pełni rozwijać się intelektualnie, fizycznie, społecznie i duchowo, żyjąc i realizując hasło szkoły: „Bóg – Honor – Ojczyzna”.

Wizualizacja projektu

Twój wkład może pomóc nam ten cel zrealizować!

 

Liczymy na Twoje wsparcie!

BANK PEKAO SA: 95-1240-5035-1111-0010-6509-1718