Świetlica szkolna

Serdecznie zapraszamy do naszej świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna dla naszych uczniów otwarta jest codziennie, już od godz. 6.45 do godz. 8.00 i od godz. 12.00 do 16.30.

Pierwszym i nadrzędnym celem naszej świetlicy jest zorganizowanie opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków do spędzania wolnego czasu na terenie szkoły.

Po trudach lekcji i ciągłej ocenie, której podlega na nich dziecko, możliwość odpoczęcia w atmosferze pełnej życzliwości i otwartości jest niezbędna.

Większość współczesnych dzieci ma dostęp do książek, atrakcyjnych zabawek, sprzętu multimedialnego i sportowego czy ciekawych wycieczek, ale zdarza się, że ma niewielu przyjaciół i kolegów, z którymi zabawy są nieodzownym elementem rozwoju społecznego. Właśnie dlatego nasza świetlica uczy pożytecznego spędzania czasu wolnego, animując sytuacje, w których ważna jest współpraca a nauczyciel świetlicy występuje w roli animatora czasu wolnego, starając się być dla dzieci autorytetem działań niekonwencjonalnych.

Nauczyciele świetlicy starają się rozwijać pokłady twórczości naszych wychowanków oraz dostosowywać do nich właściwe i adekwatne metody i techniki zajęć świetlicowych.

W naszej świetlicy:

 • Dbamy o kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie
 • Organizujemy pomoc nauce oraz tworzymy warunki do nauki własnej
 • Dbamy o wyrabianie wrażliwości estetycznej i rozwój zdolności manualnych
 • Rozwijamy zainteresowania i zdolności
 • Organizujemy gry i zabawy ruchowe, mające na celu prawidłowy rozwój fizyczny
 • Upowszechniamy zachowania prozdrowotne, kształtujemy nawyki higieny osobistej
 • Uczestniczymy w kulturze oraz organizowaniu kulturalnej rozrywki
 • Rozwijamy zainteresowania czytelnicze
 • Kształtujemy postawy i uczucia patriotyczne
 • Walczymy z agresją, przemocą w grupie i postawami biernymi
 • Wyrabiamy wrażliwość na piękno przyrody
 • Udzielamy pomocy uczniom mającym trudności w nauce
Nauczyciele świetlicy
Agnieszka Romańska

Agnieszka Romańska

Kierowniczka świetlicy
Dyżur: poniedziałek 11.00 - 12.00 (ul.Grabowiecka)
Agnieszka Cielebąk

Agnieszka Cielebąk

Nauczycielka świetlicy, współorganizująca kształcenie
Dyżur: poniedziałek 11.25 - 12.25 (ul. Grabowiecka)