Stawki żywieniowe

Obiad: 5 zł

Nr rachunku do wpłaty: 84 1240 5035 1111 0010 5941 22