Historia szkoły

2021-08-18

W sierpniu 2021 roku rozpoczęliśmy budowę sali gimnastycznej.

 

2017-09-04

4 września 2017 roku uczniowie klas 4-7 rozpoczęli przygodę z edukacją w nowym budynku szkoły  na osiedlu Słonecznym 39. Budynek został wynajęty na potrzeby rozrastającej się szkolnej rodziny Katolickiego Zespołu Edukacyjnego z budynkiem głównym przy ul. Grabowieckiej 15.

Młodzi ludzie kolejny rok nauki rozpoczęli w nowoczesnym wnętrzu szkoły XXI wieku, gdzie wysoki poziom edukacji idzie w parze rozwojem duchowo – intelektualnym i innowacyjnością edukacyjną oraz dydaktyczną.

2011-09-01

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin i mając ku temu odpowiednią bazę materialną, jak również wykwalifikowanych nauczycieli Zgromadzenie Sióstr podjęło to zadanie.
1 września 2011 r. był dniem, który przeszedł do historii jako pierwszy dzień działalności Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Abp Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 13 września 2011 r. odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył bp. Krzysztof Nitkiewicz. W homilii Ks. Biskup podkreślał wartość i szczególną rolę szkół katolickich dla społeczeństwa oraz konieczność angażowania się w życie środowiska lokalnego oraz dawania chrześcijańskiego świadectwa. Po Mszy św. Biskup poświęcił szkołę i przedszkole. Uroczystość odbiła się szerokim echem w lokalnej prasie i telewizji.

2009-09-01

W związku z zaistniałą sytuacją Zgromadzenie Sióstr, dostrzegając inną wielką potrzebę lokalnego środowiska, powołało do istnienia od 1 września 2009 r. Przedszkole nr 1 Sióstr Rodziny Maryi, placówkę publiczną ze specyfiką wychowania chrześcijańskiego. Przedszkole zaczęło i cieszy się nadal wielkim zainteresowaniem rodziców, którzy w trosce o dalszą edukację dzieci podsuwali pomysły utworzenia przez Siostry szkoły podstawowej, w której dzieci miałyby możliwość kontynuowania nauki i wychowania chrześcijańskiego.

1955-12-15

Od 1955 r. w budynku Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej oraz sąsiadującego z nią Przedszkola znajdował się prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla chłopców. Działalność tego ośrodka ustała z dniem 31 sierpnia 2011 r. Koniec roku szkolnego był dniem, w którym Siostry pożegnały się ze swoimi wychowankami, obdarzając ich darami materialnymi, ciepłym słowem oraz zapewnieniem o pamięci i modlitwie.