STEAM

STEAM to nowoczesne podejście do nauczania i uczenia się ukierunkowujące uczniów na poszukiwanie, krytyczne myślenie i rozwiązywanie praktycznych problemów. Integruje naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę, ukazując, że w praktycznym życiu są one ze sobą mocno powiązane. STEAM odchodzi od zapamiętywania danych i reguł na rzecz działania i eksperymentowania. To nauczanie przez doświadczenie, rozwijanie umiejętności poznawczych ucznia, samodzielnego myślenia i działania, wyciągania wniosków oraz myślenia przyczynowo-skutkowego. Jednocześnie STEAM pozwala kształcić uczniów zdolnych w zakresie podejmowania przemyślanego ryzyka, wytrwałości w rozwiązywaniu problemów, współpracy.

Cel główny projektu to promowanie edukacji STEAM-owej w szkołach jako metody kształcenia uczniów w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.