eTwinnig

PROJEKTY eTWINNING ZREALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE

Tytuł projektu: “Letters for Letters”

Termin realizacji: rok szkolny 2022/ 2023
Współpraca: Turcja, Gruzja, Chorwacja i Polska
Grupa wiekowa uczniów :11-12
Uczestnicy projektu w naszej szkole: uczniowie klas 5
Nauczyciel realizujący projekt: Iwona Otręba

Celem projektu jest zapoznanie uczniów z kulturą i zwyczajami krajów biorących udział w projekcie. Uczniowie dzięki wymianie listów zyskują motywacje do nauki języka iż mogą go użyć w bardzo wymiernej dla nich rzeczywistości. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie rozwijają nie tylko swoje kompetencji językowe ale również informacyjno -komunikacyjne (IT) poprzez różnorodne działania podjęte zgodnie z kalendarzem projektu.

Uczniowie w działaniu
Uczniowie stworzyli Logo projektu, oto kilka z nich :

Letters for Letters
Letters for Letters

Uczniowie pakują swoje pierwsze listy

Pakowanie listów

Otrzymane listy budzą wiele radości

Letters for Letters
Letters for Letters

Tytuł projektu:CULTURALLY DIGI-NTELLIGENTS

Termin realizacji: rok szkolny 2021/ 2022
Współpraca: Turcja, Chorwacja, Gruzja i Polska
Grupa wiekowa uczniów :11-13
Uczestnicy projektu w naszej szkole: uczniowie klasy 6
Nauczyciel realizujący projekt: Iwona Otręba

Celem projektu było poznanie kultury i zwyczajów krajów biorących udział w projekcie. Gruzji, Turcji oraz Chorwacji. Celem projektu była międzynarodowa współpraca uczniów z różnych krajów Europy, rozwój umiejętności komunikacyjnych i przełamywanie barier językowych w zakresie języka angielskiego oraz budzenie zainteresowania innymi kulturami i kształtowanie postawy otwartości i szacunku dla odmienności. Pracując w międzynarodowych grupach w projekcie uczniowie rozwijali swoje kompetencji językowe oraz informacyjno -komunikacyjne (IT) poprzez różnorodne działania podjęte zgodnie z kalendarzem projektu.
       Uczniowie stworzyli międzynarodowe zespoły, których zadaniem była komunikacja na platformie E-Twinning jak również podczas spotkań online. Uczniowie wykonywali zadania m.in baner i slogan dotyczący ochrony środowiska, zaproszenie, piosenkę. Wykonując poszczególne działania uczniowie wykazywali się umiejętnością wykorzystania narzędzi cyfrowych, takich jak Padlet, Canva czy też slajdy Google.
Projekt miał na celu rozwijanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym, to jest: językowych, społecznych, uczenia się, informatycznych, inicjatywności i przedsiębiorczości, współpracy w grupie międzynarodowej.
       W ramach realizacji projektu podjętych zostało wiele wspólnych działań, które zachęcały uczniów do uczenia się od siebie i zdobywania umiejętności wymienionych powyżej. Jednakże najcenniejszym i najbardziej ekscytującym doświadczeniem dla uczniów były spotkania on -line, dzięki którym podnieśli swoje umiejętności z języka angielskiego w sferze tworzenia wypowiedzi ustnych i prowadzenia rozmowy w języku angielskim. Wzrosła u uczniów projektu pewność i odwaga w porozumiewaniu się w języku obcym. Dzięki rozmowom z międzynarodowymi uczestnikami projektu w języku angielskim wzrosło w nich przekonanie, chęć i sens nauki języka angielskiego.

Projekt został odznaczony Krajową Odznaką Jakości

Quality label

Tytuł projektu:English for Daily Life

Termin realizacji: rok szkolny 2020/ 2021
Współpraca: Turcja (10 szkół) i Jordania (2 szkoły)
Grupa wiekowa uczniów :10-15
Uczestnicy projektu w naszej szkole: uczniowie klas 6a,6b,6c
Nauczyciel realizujący projekt: Katarzyna Krycia

Celem projektu było zapoznanie uczestników z wyrażeniami języka angielskiego używanymi w życiu codziennym m.in. przedstawianie się, wizyta w kinie, u lekarza, spędzanie czasu na wakacjach, rozwijanie kompetencji językowych oraz informacyjno -komunikacyjnych (IT) poprzez różnorodne działania podjęte zgodnie z kalendarzem projektu.
Uczniowie stworzyli międzynarodowy zespół, który przez zastosowanie narzędzi cyfrowych, takich jak Padlet, Mentimeter, Canva, Tuxedo, slajdy Google, itp., wykonywali liczne i różnorodne zadania m.in.: tworzyli logo, baner, e-book, rap, plakaty, komiksy, prezentacje i gry on -line.
Najcenniejszym i najbardziej ekscytującym doświadczeniem dla uczniów były spotkania on -line, dzięki którym podnieśli swoje umiejętności z języka angielskiego w sferze tworzenia wypowiedzi ustnych i prowadzenia rozmowy w języku angielskim. Wzrosła u uczestników projektu pewność i odwaga w porozumiewaniu się w języku obcym. Dzięki rozmowom z międzynarodowymi uczestnikami projektu wzrosło w nich przekonanie, chęć i sens nauki języka angielskiego.

Współpraca międzynarodowa w formie skróconej
Uczniowie w działaniu

Meetings

Ebook

Ebook

Link do projektu: www.storyjumper.com

Rap „Greetings”:

Rap Greetings

Wszystkie działania znajdziemy na stronie projektu:
https://twinspace.etwinning.net
oraz platformie społecznościowej Instagram
https://www.instagram.co HYPERLINK
https://www.instagram.com/englishfordailylifee/”m/englishfordailylifee/

Tytuł projektu:I am the tourism ambasador of my country

Termin realizacji: rok szkolny 2020/ 2021
Współpraca: Turcja, Portugalia, Hiszpania, Macedonia, Włochy, Chorwacja i Polska
Grupa wiekowa uczniów :11-13
Uczestnicy projektu w naszej szkole: uczniowie klasy 5
Nauczyciel realizujący projekt: Iwona Otręba

Celem projektu oprócz jakże ważnego aspektu językowego było poszerzenie świadomości uczniów na temat różnic kulturowych. Poznanie bogactwa kulturowego innych państw, przedstawienie kolegom i koleżankom biorącym udział w projekcie swojego kraju, miejsc ważnych i ciekawych.
       Uczniowie pracowali w grupach międzynarodowych gdzie mając przydzielone różne zadania według kalendarza projektu opracowali broszurę, ulotkę, plakat czy filmik promujący ciekawe miejsca. Oprócz ciekawych miejsc uczniowie poznawali również postaci przedstawione przez swoich kolegów. Zapoznawali się z sylwetką danej osoby a na spotkaniu on line wzięli udział w quizie dotyczącym znanych osób.
      Uczniowie rozwijali swoje kompetencje językowe ale również komunikacyjno informatyczne korzystając z takich narzędzi jak Padlet, linoit, canva, poster my wall. Uczniowie współpracując w grupach uczyli się odpowiedzialności, systematyczności oraz komunikowania się.

Współpraca międzynarodowa w formie skróconej
Uczniowie w działaniu

Link do projektu: Project Introduction

Logo projektu

Logo projektu

Działania uczniów

Działania uczniów
Działania uczniów

Students’ and teachers’ online meeting

Teachers meeting

Wszystkie działania znajdziemy na stronie projektu: