Plan zajęć dodatkowych

 

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2020/2021

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 – 7.55

„You can do it”

English Club

Koło matematyczne

Koło teatralne

8.00 – 8.45

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 

8.55 – 9.40

9.50 – 10.35

10.45 – 11.30

11.40 – 12.25

12.45 – 13.30

Doktor „Zdrówko”

Zajęcia szachowe

Zabawy z językiem polskim

„Don’t give up”

13.35 – 14.20

Warsztaty artystyczno – plastyczne

Gry i zabawy w języku angielskim

ZUMBA

Koło przyrodnicze
„Przyroda bez tajemnic”

Koło dziennikarskie

Koło rekonstrukcyjne

Koło gier logicznych i planszowych

Doświadczenia fizyczno – chemiczne „Szalony naukowiec”

Koło misyjne

 

„Zabawy i gry zespołowe” – SKS

Zajęcia szachowe

Koło misyjne

Kółko ortograficzne „Z ortografią za pan brat”

Metoda Ruchu Rozwijającego „Bawimy się wesoło” wg W. Sherborne

Gry i zabawy w języku angielskim

Koło z języka polskiego

14.25 – 15.10

Warsztaty artystyczno – plastyczne

„Zabawy i gry zespołowe” – SKS

„Wyginam śmiało ciało”
Gimnastyka artystyczno – akrobatyczna

 

14.45 – 15.30

 

Programowanie
i robotyka
ScottyGo!