Wicedyrektorka, nauczycielka języka polskiego

Ewelina Gierczak-Dziułka

Dyżur: poniedziałek 15.00 - 16.00 (ul. Grabowiecka)