Wicedyrektorka, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Marta Skrok

Marta Skrok
Dyżur: poniedziałek 14.30 - 15.30 (ul. Grabowiecka)