Projekt „Secrets of science – tajemnice nauki”

„Secrets of science – tajemnice nauki”
projekt realizowany przez
Katolicki Zespół Edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Cel projektu: podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój nauczania opartego o metodę eksperymentu wśród osiemdziesięciu uczniów Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego poprzez realizację zajęć matematycznych, językowych, ICT i umiejętności uczenia się oraz przez uzupełnienie kwalifikacji zawodowych przez dziewięciu nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnych.

 

Wartość projektu: 230 788,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 196 170,44 zł

Okres realizacji: rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019

 Działania w ramach projektu:

 1. Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne wraz z doradztwem zawodowym.
 2. Zajęcia językowe i informatyczne.
 3. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu.
 4. Doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne i meble.
 5. Szkolenia dla nauczycieli ze stosowanie technologii informacyjnych

 

  Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów:

I. Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne z doradztwem zawodowym:

 • grupowe zajęcia psychologiczno – pedagogiczne dla klas I – VII
 • indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe dla klas IV-VII
 • zajęcia grupowe z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego dla klas I-III “Kariera na maksa”
 • zajęcia grupowe z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego dla klas IV-VII – warsztaty „Uczę się  kreatywnie”

II. Kompetencje językowe i informatyczne szansą na rynku pracy:

 • zajęcia z języka angielskiego dla klas I-III
 • zajęcia z języka angielskiego dla klas IV – VII
 • Kurs ECDL BASE (kompetencje informatyczne) dla klas IV – VII

III. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności matematyczno- przyrodniczych
w zajęciach prowadzonych metodą eksperymentu:

 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla klas I-III
 • zajęcia z matematyki dla klas IV – VII
 • zajęcia z przyrody dla klas IV – VII
 • Wycieczka do Centrum Geoedukacji Geopark Kielce dla klas I-III
 • Wycieczka do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach dla klas I-III
 • Udajemy się w podróż – wyjazd do Krakowa – gra miejska dla klas IV-VII

 

Biuro projektu: Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, ul. Grabowiecka 15, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski