Dni Rodziny.

Dni Rodziny.

Szanowni i Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
Kochane Dzieci i Uczniowie
Szanowni Pracownicy, Nauczyciele i Przyjaciele
Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Św.

Po raz pierwszy od 11 lat nie spotykamy się w majowy weekend na boisku szkolnym z okazji Dnia Rodziny…
Pan Bóg miał inny pomysł na ten rok😉
Czas kwarantanny narodowej stał się okazją do weryfikacji najważniejszych wartości, wejścia do własnego wnętrza i stawiania sobie fundamentalnych pytań o szczęście, miłość, rodzinę, wiarę… Był i jest również okazją do uświadomienia sobie, jak wielką wartością są relacje, więzi, możliwość spotkań, wyjść do pracy, szkoły czy przedszkola…
Doświadczamy jak ważni są nasi bliscy, przyjaciele, koledzy i koleżanki…
Jak ważna jest wiara, jak ważny jest Bóg…

Kochana i Droga Wielka Rodzino KZE!

Dziś rano, w naszej zakonnej kaplicy została odprawiona Eucharystia o Boże błogosławieństwo, łaskę wiary, Dary Ducha Świętego oraz zdrowie dla Dzieci i Uczniów KZE oraz ich Rodziców i Bliskich.
Katolicki Zespół Edukacyjny to wyjątkowa placówka – Wspólnota.
Swoim zaangażowaniem, troską, wsparciem, podejmowanym dialogiem, ciągle dajecie temu świadectwo! Każda Rodzina wchodząca w skład KZE jest wielkim darem Bożym!
Nasza szkolno-przedszkolna społeczność opiera się na Bogu. On jest fundamentem wszystkich naszych działań.
To Jego miłość nas prowadzi, inspiruje i umacnia.
To Jego Duch Święty daje nam mądrość i charyzmaty potrzebne do wychowywania i kształcenia młodego pokolenia. To On – Niebieski Ojciec – prowadzi Rodziców i Nauczycieli, by nasze wysiłki przynosiły obfite plony w sercach i umysłach naszych Kochanych Dzieci i Uczniów.

Niech ta Boża i ludzka miłość nieustannie nas rozpala i umacnia!
Za każdą Rodzinę KZE niech będzie uwielbiony Dobry Bóg!
Niech każdego dnia wylewa na nas zdroje Swych łask, niech prowadzi w zdrowiu i bezpieczeństwie cała naszą placówkę .
Dziękuje z całego serca za każde dobro, zrozumienie i zaangażowanie – w szczególnie w tych ostaniach miesiącach…
Dziękuję za to, że jesteście!!!
Bóg zapłać!

Dobrego czasu świętowania Dnia Rodziny w tych małych – rodzinnych – wspólnotkach KZE 🙂
Do zobaczenia niebawem!
A w przyszłym roku Dzień Rodziny zrobimy sobie za to…. dwa razy…😊😉

Tęsknimy za Wami bardzo mocno!!!

z modlitwą i uśmiechem –
s. Zofia