Akademia Wychowania Chrześcijańskiego

                         W dniu 22 października 2015 r. o godz. 18.00 w Katolickim Zespole Edukacyjnym odbyło się spotkanie w ramach Akademii Wychowania Chrześcijańskiego pod hasłem „Słuchać i prowadzić”. Spotkanie to rozpoczął wykład pedagoga mgr Anny Kuszewskiej na temat słuchania własnych dzieci i mądrego ich prowadzenia. Po wykładzie głos zabrał pan Łukasz Sokołowski, który dał świadectwo jako ojciec rodziny. Słowa pana Sokołowskiego zakończyły pierwszą część tego niezwykłego spotkania. Drugą część Akademii Wychowania Chrześcijańskiego rozpoczęła uroczysta Eucharystia w kaplicy domu zakonnego prowadzona przez o. Tomasza Trawińskiego. Po Eucharystii wszyscy zebrani w  kaplicy uczestniczyli w Adoracji Najświętszego Sakramentu. To niezwykłe spotkanie w ramach Akademii Wychowania Chrześcijańskiego zebrało grono rodziców, wychowawców, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych tematem wychowania, edukacji i wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci. Warto podkreślić, iż te cykliczne spotkania w ramach Akademii Wychowania Chrześcijańskiego cieszą się dużym zainteresowaniem, co nadaje sens dalszemu działaniu w tym zakresie i szerzeniu  tematu wychowania chrześcijańskiego wśród zainteresowanych.