Bezpieczeństwo w internecie

Bezpieczeństwo w internecie

Wizyta aspirant Mai Ćwik i pogadanka nt. bezpieczeństwa w internecie i cyberprzemocy.

Bezpieczeństwo w internecie
Bezpieczeństwo w internecie
Bezpieczeństwo w internecie
Bezpieczeństwo w internecie
Bezpieczeństwo w internecie
Bezpieczeństwo w internecie
Bezpieczeństwo w internecie
Bezpieczeństwo w internecie
Bezpieczeństwo w internecie
Bezpieczeństwo w internecie