Ciekawa lekcja z informatyki - tworzenie portfolio

Ciekawa lekcja z informatyki - tworzenie portfolio

W dniu 25 kwietnia 2019 roku w ramach zajęć otwartych odbyła się lekcja informatyki w klasie VIII. Uczniowie realizowali kolejne zadania z działu Internet. Tematem lekcji było “Tworzenie własnego Portfolio”. Nasza młodzież z dużym zainteresowaniem uczestniczyła na zajęciach. Pracowali na 3 poziomach – w dostosowaniu do swoich możliwości edukacyjnych. Zamierzone cele zostały osiągnięte, a uczniowie wykazując się swoją kreatywnością mogli utworzyć własne wizytówki w sieci.

Tworzenie własnego Portfolio
Tworzenie własnego Portfolio
Tworzenie własnego Portfolio
Tworzenie własnego Portfolio
Tworzenie własnego Portfolio
Tworzenie własnego Portfolio
Tworzenie własnego Portfolio
Tworzenie własnego Portfolio