Cyfrowobezpieczni

W bieżącym roku nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu  Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

W związku z tym w dniu 28.03.2018 w szkole miało miejsce spotkanie nauczycieli, a później uczniów z edukator panią Karoliną Suską.

Zajęcia odbyły się w 2 grupach: dla uczniów młodszych i starszych. W projektowej aktywności  dla młodszych klas  pani Karolina  wykorzystała pogadankę, plakat „Sprawdź  czy jesteś cyfrowobezpieczny! oraz krótkie filmiki przekonywujące o tym, jak uniknąć różnych zagrożeń cyfrowego świata (filmy dostosowane do wieku).

Starsze klasy wzięły udział w tematycznych warsztatach. Na początku uczniowie przystąpili do quizu sprawdzającego wiedzę w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. W dalszej części odbyła się rozmowa przy plakacie, filmy o zagrożeniach cyfrowego świata dostosowane do wieku, a na zakończenie powtórnie tematyczny quiz, gdzie uczniowie mogli porównać zasób przyswojonej wiedzy na warsztatach – z wiedzą początkową.

Poruszana tematyka w projekcie wzbudziła zainteresowanie zarówno wśród młodszych, jak  i starszych uczniów. Mamy nadzieję, że zostali zachęceni do odpowiedzialnych zachowań w Sieci.

W bieżącym roku szkolnym rodzice naszych podopiecznych zostaną także zapoznani z tematycznymi materiałami przez szkolnego mentora Cyberbezpieczeństwa.