DIGI- NTELLIGENTS

Uczniowie klasy 6 ( Dominik D, Mateusz W. Wiktoria K., Izabela S., Amelia G. oraz Maria W.) kolejny raz biorą udział w projekcie E-Twinning z języka angielskiego. W projekcie bierze udział szkoła z Chorwacji, Turcji oraz Gruzji. Uczniowie poprzez różnorodne comiesięczne zadania doskonalą swą wiedzę nie tylko z języka angielskiego ale również poznają narzędzia internetowe.
Uczniowie wykonują co miesiąc określone w projekcie zadania. Po wykonaniu zadań spotykają się online i wymieniają doświadczenia. Dzięki spotkaniom online z rówieśnikami z zagranicy, uczniowie rozwijają swoje sprawności komunikacyjne oraz uczą się współpracy.

DIGI-NTELLIGENTS.pdf