II miejsce dla uczniów Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej z Ostrowca Św. w wojewódzkim konkursie filmowym „CO TO ZNACZY BYĆ PATRIOTĄ”!

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i  szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. Ideą projektu było wykorzystanie faktu, iż młodzi ludzie potrafią bardzo sprawnie posługiwać się współczesnymi zdobyczami technologii. Konkurs był także okazją dla nas wszystkich, aby zrozumieć, w jaki sposób młodzi ludzie postrzegają dorobek naszych zacnych przodków oraz jakie zagadnienia historyczne i społeczne są im najbliższe. Spot filmowy miał trwać od 60 do 100 sekund.

Przedsięwzięcie zostało podzielone na 3 kategorie i przeznaczone dla różnych grup wiekowych. W drugiej kategorii II nagrodę otrzymał zespół z Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim w składzie: Zosia Świstak, Matylda Szklarska, Janek Sokołowski, Kuba Skrok i Bartek Pietrkiewicz – wszyscy reprezentowali Koło Odkrywców Historii działające w szkole; opiekunem jest p. Grzegorz Nowak.W realizacji pomogli p. Krzysztof Gacek i Nikodem Nowak. Film nosił tytuł „Patriotyzm, to…” i pokazuje patriotyczne postawy Ostrowczan na przestrzeni ostatnich dwóch wieków oraz miejsca, które je upamiętniają. Kończy go apel „Bądź wrażliwy na symbole, które Cię otaczają!”

Dyplomy i upominki od wojewody otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. W wręczaniu nagród wojewodzie towarzyszyli Poseł na Sejm RP Maria Zuba, Senator RP Krzysztof Słoń, Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. Jacek Semaniak, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik,  Naczelnik Kieleckiej Delegatury IPN Dorota Koczwańska-Kalita, reżyser filmowy Konrad Łęcki oraz miedioznawca Katarzyna Bernat.

Nagrody laureatom konkurs filmowego pod hasłem „Co to znaczy być patriotą” wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek. Inicjatywa była zorganizowana w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa 2017-2021.

 

Zdjęcia z: http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/12809,Nagrody-w-konkursie-wreczone.html