Ja i moja hierarchia wartości - lekcja w klasie 4 b

21 grudnia 2017 odbyła się lekcja wychowawcza z klasą IVB pod hasłem “Ja i moja hierarchia wartości”.
Celem zajęć było dokonanie przez uczniów autorefleksji nad wartościami w życiu człowieka, by uzmysłowili sobie jakie wartości są prawdziwe i ważne oraz potrafili je wymienić tworząc własną hierarchię wartości. Podczas wspólnej burzy mózgów, ustaliliśmy czym jest wartość, następnie przeczytaliśmy i przeanalizowaliśmy wiersz pod tytułem “O wartościach”:
Żeby nadać życiu ramy
słuchaj porad swojej mamy.
By pamiętać w tej radości:
Najważniejsze są wartości.Co to wartość? – spytasz pewnie.
To rzecz ważna, co nie blednie.
Jest filarem, który w życiu
nie powinien być w ukryciu […]

Po zapoznaniu się z różnymi wartościami w życiu człowieka, uczniowie wymieniali trzy najważniejsze, którymi sami kierują- tworząc własną hierarchię. Po zajęciach czwartoklasiści zdali sobie sprawę z tego, że pewne rzeczy, które są ich udziałem tak naprawdę stanowią fundament ich istnienia.