Kampania "Biała Wstążka”

Dnia 1 grudnia 2017r. nasi uczniowie wzięli udział w wernisażu w sali kina „Etiuda”, który był kolejnym etapem kampanii „Biała Wstążka”. Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w szczególności wobec kobiet i w rodzinie, pokazanie, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy. Uczniowie klas I-III przygotowywali się do  
konkursu plastycznego pod hasłem „Dzieci mówią stop przemocy” na zajęciach świetlicowych. Opłacało się!!!!  Z 250 prac- I miejsce, w kategorii klas I-III zajęła nasza uczennica- Kornelia Wesołowska. Pozostałe dzieci również zostały nagrodzone symbolicznymi misiami 🙂 Serdecznie Gratulujmy!!!