Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Secrets of science – tajemnice nauki”

Katolicki Zespół Edukacyjny  w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt dofinansowany   z Funduszy Europejskich   „Secrets of science – tajemnice nauki”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój nauczania opartego o metodę eksperymentu wśród 80 uczniów Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego poprzez realizację zajęć matematycznych, językowych, ICT i umiejętności uczenia się oraz przez uzupełnienie kwalifikacji zawodowych przez
dziewięciu nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnych na lekcjach w okresie
od 01.09.2017 do 30.06.2019.

Dofinansowanie projektu z UE: 196 170,44 zł