Kultura Uczenia Się

Kultura Uczenia Się

KZE w roku szkolnym 2018/2019 uczestniczyło w projekcie “Kultura Uczenia Się” – organizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. P. Aneta Jary, wicedyrektor Marta Skrok oraz s. dyrektor Zofia Kuska miały możliwość -podczas kilku warsztatowych szkoleń oraz korzystania z platformy e-learningowej- poszerzenia swojej wiedzy o najnowsze metody i rozwiązania edukacyjne.
Dzisiaj odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie I edycji programu. Podczas konferencji p. Aneta Jary dzieliła się swoim doświadczeniem i efektami stosowania innowacyjnej metody pracy na lekcjach j. polskiego jaką jest scratching- wizualne notowanie.
P. Anecie gratulujemy świetnego występu, a p. wicedyrektor Ewelinie Gierczak- Dziułka podjęcia dalszej inicjatywy i opracowania oraz wprowadzenia innowacji pedagogicznej z j. polskiego, której sercem jest wykorzystywanie scratchingu w omawianiu lektur szkolnych! Brawo!!!

Kultura Uczenia Się
Kultura Uczenia Się
Kultura Uczenia Się
Kultura Uczenia Się
Kultura Uczenia Się
Kultura Uczenia Się
Kultura Uczenia Się
Kultura Uczenia Się
Kultura Uczenia Się
Kultura Uczenia Się