"Mikołajki"

Klasy drugie, trzecia i czwarte były w tym roku bardzo grzeczne, dlatego też miały spotkanie ze Świętym Mikołajem
w Starachowicach w kinie Helios, gdzie obejrzały film animowany o tematyce świątecznej pt.:”Grinch”. Dzieci usłyszały,
że ponad dobrami materialnymi ważniejsze są rzeczy duchowe. Z filmu wypływa morał “Za dobroć i miłość, bo mają wielką moc.”

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*