My dalej świętujemy 101 lat "Niepodległej"!

My dalej świętujemy 101 lat "Niepodległej"!

Uczniowie klasy Va oraz Vb na lekcji Wychowania do Patriotyzmu stworzyli plakaty pt: “Droga do Wolności”. Dziękujemy za zaangażowanie! 🤓👍

101 lat "Niepodległej"
101 lat “Niepodległej”
101 lat "Niepodległej"
101 lat “Niepodległej”
101 lat "Niepodległej"
101 lat “Niepodległej”
101 lat "Niepodległej"
101 lat “Niepodległej”
101 lat "Niepodległej"
101 lat “Niepodległej”
101 lat "Niepodległej"
101 lat “Niepodległej”
101 lat "Niepodległej"
101 lat “Niepodległej”
101 lat "Niepodległej"
101 lat “Niepodległej”
101 lat "Niepodległej"
101 lat “Niepodległej”
101 lat "Niepodległej"
101 lat “Niepodległej”
101 lat "Niepodległej"
101 lat “Niepodległej”
101 lat "Niepodległej"
101 lat “Niepodległej”
101 lat "Niepodległej"
101 lat “Niepodległej”
101 lat "Niepodległej"
101 lat “Niepodległej”