Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego

Kochani !

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w nabożeństwach do Najświętszego Serca Jezusowego, to właśnie w czerwcu szczególnie trwamy przy Jezusie Miłosiernym i Jego Boskim Sercu, adorujemy Boga- czuwając przy Nim….

W tym nabożeństwie stawiamy sobie przed oczy Boga – Człowieka z całym bogactwem Jego miłości boskiej i ludzkiej, ze wszystkimi dziełami, jakich dokonał z miłości dla nas. Ofiarujemy Mu siebie, swój czas, swoje życie  …  Syn Boży kocha nas przez to Serce nie tylko jako Stwórca, ale także jako miłosierny Odkupiciel, który jednoczy nas ze Sobą…

Żarliwą modlitwą, dobrym życiem i pomocą bliźnim starajmy się pocieszyć Najświętsze Serce Pana Jezusa. Za pośrednictwem świętej Małgorzaty Marii Alacoque Pan Jezus dał wspaniałe obietnice dla czcicieli swego Serca:

– dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie,
– zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach,
– będę ich pocieszać we wszystkich strapieniach,
– będę dla nich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci,
– wyleję obfite błogosławieństwo na wszystkie ich przedsięwzięcia,
– grzesznicy znajdą w Moim Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia,
– dusze oziębłe staną się gorliwymi,
– dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości,
– błogosławić będę domy, w których obraz Mego Serca będzie zawieszony i czczony,
– kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych,
– imiona tych, którzy będą rozszerzać to nabożeństwo, będą zapisane w Mym Sercu i pozostaną w Nim na zawsze,
– przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Mojego Serca, że Moja wszechmocna miłość udzieli ostatecznej łaski pokuty wszystkim, którzy przez dziewięć z rzędu piątków przystąpią do Komunii świętej, tak iż nie umrą w Mojej niełasce ani bez Sakramentów świętych i że Moje Boskie Serce będzie bezpiecznym schronieniem w ostatnim momencie ich życia.