Ogólnopolski projekt "Zielona Szkoła Pana Kartona"

Ogólnopolski projekt "Zielona Szkoła Pana Kartona"

W dniach od 23.04 do 8.05 2018r. w naszej szkole zrealizowane zostały zajęcia w ramach programu edukacyjnego stworzonego przez Fundację ProKarton. Program obejmował 45 minut lekcji ekologicznej o tematyce recyklingu i segregacji odpadów i był skierowany do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych. Na początku zajęć każda klasa została podzielona na cztery grupy, a ich pierwszym zadaniem było odpowiedzieć na losowe pytania związane z tematyką zajęć. Następnie przeszliśmy do odczytania bajki pt.: „Choroba smoków” i pogadanki na jej temat. Uczniowie bardzo chętnie odpowiadali na zadawane pytania. Kolejnym krokiem było zapoznanie uczniów z tym jak należy segregować odpady poprzez wyjaśnienie do którego kosza powinniśmy wyrzucać poszczególne śmieci. Po prezentacji kapitanowie zespołów wylosowali kartę pracy z pojemnikiem o odpowiednim kolorze i ich zadaniem było zakreślić te odpadki, które by tam wrzucili. Drugie zadanie dotyczyło recyklingu – uczniowie musieli pokolorować wiersze ze zdaniami, które są prawdziwe, a z sylab odczytać hasło. Ostatnią i chyba najbardziej lubianą przez uczniów zabawą była gra, którą przygotował Pan Karton – „Czarny Piotruś”. Osoba, która została z kartą Czarnego Piotrusia przegrywała. Przekonywało to uczniów do stwierdzenia „nie segregujesz – przegrywasz”. Na koniec podsumowaliśmy czego nowego dowiedzieliśmy się na zajęciach, a w nagrodę za aktywność uczniowie zostali nagrodzeni materiałami od Pana Kartona, które pochodziły z recyklingu: planami lekcji, długopisami a także pamiątkowymi magnesami. To były bardzo ciekawe zajęcia!